وطنوال 
  Watanwal 

د افغانستان پارلمان

بریتور په پارلمان کي پرولیتر په پالمان کي
اخوان هم ورسره دي ږیرور په پارلمان کي

-----

پیاده به کړي غربي دیموکراسی په دې وطن کي
پرتوګ به رابدل کړي په نیکر په پارلمان کي

----

تر ږیري د سیاف لاندي به ناست وي سرې او سپیني
فهیم به هم وهي جانی واکر په پارلمان کي

----

رباني او مسعود نشه نور خو غونډ پکي را ټول دي
لوفر د پاکټونو لنډغر په پارلمان کي

----

وطنه ګوره  تماشې د باغ وحش ته
  په سو کانو به وهي یو بل ځیګر پارلمان کي

----

ستم دی که پرچم دي که شعله که یې ملګري
را غونډ سوي دا ساسچ او همبرګر په پارلمان کي

----

ملا کاکا پر دې دنیا د غوړو مزې اخله
دښځو سره ژر کوه غومبر په پارلمان کي

----

راشه ګوره تماشه د ملت کور کي
ښځه نر او وزیران یې سر ببر په پارلمان کي

----

کور کي و ساتي وډکا ویسکي په بوتلونو
د اسلام په نوم به جوړ کړي انډوخر په پالمان کي

----

اوږدې ږیري وکالت چوکۍ کی ناست وي
نه عمل نه یې ثمر په شان د خر په پارلمان کي

----

که وزیر دی که وکیل او که رییس دی
پر لکۍ د شیطان ناست ګوري ابتر په پارلمان کي

----

په کور بازار کي به له ښځو نه ویریږي
د ښځو مخ کي معرفي به کړي ځان نر په پارلمان کي

----

نه یې علم نه سواد او نې تحلیل سته
کړنو ته چې ګورې خو لوی ډر په پارلمان کي

----

سیاستوال په توګه راغی ملت کور ته
دا ولس راته ټاکلي اما خر په پارلمان کي

----

مخ ته دي درسي ته به وایې قمار باز دی
سبا ناست وي په چوکۍ کي ځان ببر په پارلمان کي

وطنوال
21.05.2013

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind