04.03.2021 (14.12.2021)

د ازاد بازار ګټی او زیانونه

امین ستانکزی

د ارګ لیونۍ مینه او سوله

نظرمحمد مطمئن - لیکوال او شناند

آشتی ملی
پروفیسور نور محمد غفوری

طرح صلح برای افغانستان

انجنیر فضل احمد افغان

له افغانستان نه وتل یو اسانه خبره نه ده
د سولی خبري نا کامی، لا زیات تاو ترخوالی، جګړي زور اخیستئ!

خبرو کې ځنډ، د حکومتي پلاوي بې حوصلې کېدل

نظر محمد مطمئن - لیکوال او شناند

ټول افغانستان ، tolafghanistan.com , ټول افغانستان ، tolafghanistan.com