آرشیف


 Archives

 

تیورسن که می خواهد فصل ناتمام امان الله خان را تکمیل نماید !

 

د خوښۍ قاتلان

 

پاکستان چگونه در فهرست خاکستری سازمان فاتیف قرار گرفت؟

 

ټاپي به پاکستان وتړي

 

د قطر دفتر که د طالبانو لنګه غوا؟

 

ماشوم ښه وم، که اوس؟

 

پایان مخالفت های بی شرمانه

 

مشروعیت او ملي یوالي حکومت

 

نامه ای به به پسر حکمتیار

 

قهرمان ملی باید دارای چه شخصیت وصفاتی باشد؟

 

دشمنان جاهل

 

لـڼـډۍ د سـیکولریـزم مور ده

 

که این طور؟

 

زمینه های ایجاد و شمه از فعالیت ح.د.خ.ا

 

از ماست که بر ماست

 

از شبکه ی فساد

 

ده مورد از ناکامی های بانک مرکزی افغانستان

 

زندگینامه ببرک کارمل

 

د لور په پیدا کیدو ولې خفه یو؟

 

د ملا عمر پټ ژوند له طالب مشرۍ تر مرګه

 

آیا د ډاکټر نجیب ستاینه یو نجیبانه کار دی؟

 

ناهیلئ مه اوسه

 

له ولسمشر نجيب او ورور سره يې رښتيا څه پېښ شول؟

 

په افغانستان کې د فساد خبيثه دايره

 

ولې د ډاکتر نجیب الله محبوبیت ډېر شوی؟

 

امريکا ولي ويل چی موږ طالبانو سره سوله نکوو؟

 

زوایای تاریک حوادث خونین و سوال برانگیز طالب علیه مردم بی گناۀ کابل

 

د ټیټ پوړو مامورینو چلند د اندېښنې وړ دی

 

انف ووایه

 

د جنایت پرځای د حکومت غندنه، خو ولې؟

 

په جنایت پسې جنایت

 

خبرو ته به کله کښېنو؟

 

خوب و بد

 

د ملګروملتو دفتر ته د ډاکتر نجیب د پناه وړلو بهیر - شپږمه برخه

 

د ملګروملتو دفتر ته د ډاکتر نجیب د پناه وړلو بهیر - پنځه برخه

 

تفاوت، از کی تا کجا

 

د ترکیې سولې غونډه

 

عطا محمد نور به جاسوس بودنش اعتراف کرد

 

کودکستان سیاسی

 

د شمال د آئتلاف د اظهاراتو تحلیل

 

ارګ، نور، جنرال رازق

 

شب همچنان ، شب است

 

بازنده گان راه گم کرده

 

شـرګـډي پرچمیان او د پښـتوژبې سپکاوی

د نا مطلوبه کمینټونوورکولو له امله د کمینټ ځای بند دی.