28.07.2018 (06.05.1397)
کرګسان ولاش خوران درسنګرمردم

عبدالرووف لیوال

روز پنجشنبه مورخ ۴اسد۱۳۹۷مجمع بزرګی از کرګسان ولاش خوران تنظیمی آزموده شده درکابل ګرد هم آمدند ، تابه زعم آنها از منافع ملی ( منافع مافیایی خود) دفاع نمایند .

سوال اینجاست که این حلقه ی فساد وشرارت را چی چیزی وادار به اییتلاف نمود ـ مبرهن است که جواب آن حفظ منافع شخصی آنها درسایه ی بی برنامه ګی است .

آیا ازآنها کسی پرسیده اند که طی هجده سال ګذشته حتی یک پروژه ی عمرانی ویایک کار مفید برای مردم انجام داده اند که مثال دهند . ( مسلماٌ جواب نخیر است )

این کرګسان ولاش خوران از دو دهه به اینطرف لاشه ی ملت بسمل مارا به فرمان طاغوت بزرګ خیزان وجستان ازین کنار کشور به آن کنار کشور با نولها  وپنجه های درنده وکثیف خود، کش وګیر دارند وطاغوت بزرګ هم ازین کش وګیر استفاده نموده ثروت ملی مارا به یغما میبرد.

وګاهی هم از طرف بادار بزرګ شان توسط دالرهای باد آورده شده  بین هم ( ګسو) میشوند .

اینها درهرفازتغییربه هررنګی در میآیند – وقتی منافع شان در خطر بیافتد برنګ دوست ولی دروقت

تقسیم لقمه چون سګان بالای هم با پیخ نمودن دندانها غرش میزنند وبه رنګ رقیب ظاهر میشوند.

ګاهی بنام فرقه ی ۵۳ به مقابل ۵۴ ګاهی هم بنام قول اردوی ۶به مقابل هفت ، ګاهی هم بنام جبهه نجات درمقابل دولت ربانی که بالای پل یک پیسګی کابل ده ها تن جوان راقربانی دادند  ( جنګ ۱۲جدی۱۳۷۲بین جمعیت ودوستم درکابل).

ګاهی هم غلام طاغوت بزرګ که فعلا ٌ بازهم درراس شان قرار خواهد ګرفت ، آنها را بادادن نمره ی زمین در چور پور کابل ذینفع ساخته وتمام شان را دریک قطار ایستاد مینمایند ، وبعضاٌ دْم آنهارا درتلک انتخابات ګیر میدهد.

خلص کلام : درحالیکه همه نخبه ها وچیزفهم های ماازین خطه یا درزندګی ویاهم بمرګ رخت بستند کتله ی مردم بی بضاعت وګرسنه وبیسواد دردام این کرګسان اسیراند .

آنهاییکه اندک سواد وشعوردارند به مریضی های روانی ناحق وتشویش های نا علاج مبتلا وراه ثواب ازنزدشان مفقود شده ، نسل جوان ما که همه انرژی خور شده اند وغیر انرژی خوجه   ، آنها رابه ګمراهی سوق داده اند – وآن دژخیم متحجردیګرتوسط  انتحار وانفجار فضای رعب وترس رابالای آنها مستولی میسازد .

نتیجه : مقصدازین مقدمه چینی آنست که نسل جوان آګاه وچیز فهم ما بخود آیند ، بادست دادن به یکدیګر واتفاق هم دیګر فریب این لاش خوران را نخورده ، دور یک محوربی طرف ، صادق وسرنوشت ساز متحد شده ، یکی را از میان خود برای انتخابات آینده منحیث جوان چیزفهم ،وطنپرست وغیر متعصب برګزینند – به اینترتیب تطمیع مافیا نشده ، مسیر اصلی نجات از حالت فعلی را دریابند .  آینده ازآن شماست . بااحترام

ګسو : آمادګی برای شاخ به شاخ شدن

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind