17.12.2018 (26.09.1397)
چوکی دولتی -  وسیلهء چورومردم آزاری
عبدالروف لیوال

هفته ی قبل نهاددیده بان شفافیت وموسسسه (میک) اعلام داشت که درطول سال جاری میلادی درافغانستان حدود۴،۱میلیارددالررشوه دست بدست شده است ، طبق احصاییه وکلای پارلمان ، مقامات عدلی وقضایی ، ښاروالی ها ،معارف وپولیس دفتری به ترتیب هرکدام (بیست ـ پانزده-ده وپنج ) مرتبه رشوه ی چرب (بمقدارزیاد) اخذنموده اند، بیشترین اخذ رشوه هم درهمین ارګانهای فوق صورت ګرفته است .

عدالت اجتماعی وفاصله ی مردم ازدولت :

بصورت عموم مردم عادی مامورین بلندرتبه ی دولت رامنحیث چپاول ګران به دیده ی نفرت مینګرند واین نفرت اززمانی ایجاد شد که ام الفساد، رهبرشروفساد اعلام داشت که (بګیرید وبخورید ، منتها به خارج نبرید) یعنی صورچورزده شد.

نرخ عدالت اجتماعی درمناطق سلط ی دولت به صفر تقرب نموده ، طور مثال :

اګریک شخص غاصب وقلدرهشتادهزارافغانی حق شماراخورده ودرنزد خودداشته باشد، برای بدست آوردن این حق مسلم تان باید حد اقل شصت هزار رشوه بدهی وازکاروغریبی هم دست بکشی تا مراجع حقوقی اورا جلب ، احضارویا تعقیب عدلی نماید ، دراکثرمواردهم شخص قلدربرایت با تمطراق اظهارمینماید [برودستت خلاص] .

به عین شکل غصب زمین ، تجاوزبرمال وحتی ناموس مردم که ازطرف اشخاص مسلح غیرمسوول ، مرتبطین به مجاهلین ، وکلای پارلمان وسایراراکین دولت صورت میګیرد - ،(لت وکوب ترافیک یک کار عادی ومود روز شده ).

علت محبوبیت طالبان :

عباس ستانکزی یکی ازرهبران طالبان درمسکو به جواب یک خبرنګار ګفت که درطول هفده سال ګذشته مردم افغانستان نسبت فساددولتی وعمال مافیابه ستوه آمده اند ، حتی تپه ها وکوه ها غصب شده است ) که مسلماٌ این ادعای وی حقیقت دارد .

اګرجهت تامین عدالت درساحه طالب به مقامات طالبان عرض نمایی ، درظرف ۲۴ ساعت به عرض واستغاثه ات رسیدګی وموضوع به شکل عادلانه ختم وحق به حقدارمیرسد ، به همین علت امروز شصت فیصد مردم خواهان برګشت طالبان اند ونسبت به مامورین دولتی محبوبیت دارند – رهبران طالبان معتقد اند که تامین عدالت اجتماعی درین نظام میسر نیست ومنسوبین دولتی چهل سال قبل مردم پاک ووطنپرست بودند ، به اعمال مجاهدین هفده سال ګذشته به نفرت می نګرند وآنها را حلقه ی شروفساد خطاب مینمایند .

امنیت ، تمامیت ارضی وحاکمیت مستقل افغانها :

درمورد امنیت درافغانستان ،یکی ازروسای جمهورامریکا بعدازانعقادپیمان امنیتی میان افغانستان وامریکا چنین اظهارمیدارد [دشمن ماتروریسم است وطالبان ازجمله ی مخالفین داخلی شما اند )

دونالدترمپ هم درروزهای نخست ریاست جمهوری خود اذعان داشت وګفت ((وظیفه ی ما درافغانستان ملت سازی نیست )) پس سوال خلق میشود که چرانوکران وغلامان خودرادرحلقه های دولتی افغانستان نصب میدارید؟ شما درعوض باید غلامان ونوکران خودراصرف درقوای مسلح (قمر)نیرو های خود جابجا نمایید ، به سکتور معادن ، مخابرات ، واقتصاد ما چه کار دارید ؟

انتخابات ودموکراسی :

انتخابات که یکی ازفیل پایه های دموکراسی پنداشته میشود ، درافغانستان باپول غربی ها،مملوازفسادانجام میشود .

پولی که برای انجام انتخابات به ګدایی بدست میآید ، بالکل هدر میرود ، ګاهی درغلی وفریب برآن مستولی میشود وآراءباید دوباره شمارشود ، ګاهی هم نسبت اخاذی ناجایزباطل اعلان میګردد ونتایج آن به شکل (سوته حافظ) به ماه ها طول میکشد و(سوته حافظ) به هر کسی که خورد همان شخص یارییس جمهور است ویاهم وکیل ، البته (سوته حافظ ) به کسی اصابت می نماید که قبلا شفلیده شده باشد ، چون او شفلیده شده ، پس ازاحراز مقام ،باید مردم رابشفلد ـ چون دیګرراهی به او نمانده .

به امیدیک حکومت عادل ومردم سالار.

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind