12.11.2018 (21.08.1397)

چهره های ملت ساز
عبدالرووف لیوال

 سایرکشورهای دنیا فیګورهای ملت سازی داشته اند ، که دریکپارچګی مردم وملت سازی نام جاویدانی بخود کمایی نموده اند ، مثالهای آن درافریقا نیلسن ماندیلا ، درهند ګاندی ،درترکیه اتاترک ، درمصر جمال عبدالناصر ، درافغانستان میرویس ،احمدشاه ابدالی وشاه امان الله غازی – ولی مردم مادرچهل سال ګذشته برعلاوه اینکه ازیک رهبرملت ساز محروم بوده اند ،زمامدارانی راداشتند که شیرازه ملت از نزد شان ګسیخت ، خصوصاٌ درحالات فعلی ،بهتراست جهت انتباه واخذ تجربه نمونه ی ازینګونه اشخاص را معرفی داریم :

درشهرجدید دهلی چوکی بزرګی موجود است ، بنام ( پتیل چوک) درجواراین چهارراه ویا چوک تعمیر آل اندیا رادیو ورادیوی اکشوانی قراردارد وطرف دیګر آن خط آبی میتروی بزرګ دهلی واقع است ، دربین چوک بالای سکویی مجسمه ی به بلندی حدود سه مترازشخصیتی بنام سردار پتیل ملقب به مرد آهنین هندوستان قراردارد وبه یاد بود آن مرداین چهارراه را پتیل چوک میګویند – بتاریخ ۳۱اکتوبر امسال مرتفع ترین مجسمه ی جهان به ارتفاع ۶۰۰فوت (۱۸۲متر) درشهر زیبای ګجرات بین دریای نرمادابه مناسبت تجلیل از۱۳۸ومین سالروزتولد سردارپتیل هم چهره نمایی شد ، روی این مجسمه ی سردار ازسه سال به اینطرف کار جریان داشت ، این بلندترین تندیس دنیا که ازستیل وبرنزساخته شده ۴۶۰میلیون دالرهزینه برداشته است .

پتیل کی بود ؟

سرداروالبهایی پتیل که در۳۱اکتوبر۱۸۷۵درشهر ګجرات هندوستان متولد شد او تحصیلات متوسط خودرا درهمان شهروتحصیلات عالی خودرادررشته ی حقوق درسال  ۱۹۱۳درلندن به پایان رساند.

موصوف درسال ۱۹۳۱بحیث رییس کنګرس ملی هند انتخاب شد که بعداٌ بخاطر مبارزه آزادی خواهانه از سال ۱۹۴۲-۱۹۴۵ درزندان وایسرای هند بریتانوی بسربرد ،این رادمرد لقب پدر آزادی ومرد آهنین هندوستان را به خود کمایی کرد، این شخصیت توانست اعتراض سرتاسری دهقانان هندوستان راکه علیه صعود مالیه کمر شکن صورت ګرفته بود بارعایت موازین حقوق بشر فرو بشاند ومحبوب القلوب همه شود- وی همچنین توانست ۵۰۰فرمانروای ملک الطوایفی مقتدررا که هرکدام سرکش وقلدر بودند متحد ومطیع قانون هندوستان بسازد وبه اینطورقهرمان ملت سازی ، اتحاد وهمبستګی در نیم قاره ی هند شود ، موصوف اولین وزیرداخله ومعاو ن صدراعظم هندوستان بوده است.

ماخذ ها : ویکیپیدیا ، ګلوبل ریسرج ، اندیاتودې ، تحقیق شخصی نویسنده درجریان ماموریت درآل اندیا رادیو۲۰۱۰

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind