20.07.2018 (29.04.1397)
پشتون؛ انتحاری شیعه؛ کافر جاسوسِ ایران- -

تاجک؛ لندغر و اوباش -
نبیل
 

بلی درست خواندیدما مردم افغانستان به استثنای انسانهای با شرف پشت پرده های موبایل و کامپیوتر پنهان شده و اکثر در شبکه های اجتماعی همدیگر را با شور و شوق تمام با این جملات مخاطب قرار میدهیم، و کوشش می کنم بار ملامت روزگار تیرهء افغانستان را به گردن همدیگر بیاندازیم. این در حالی است که از ده ها پشت دعوای مسلمانی داریم! آیا دین محمدیِ امین و ابراهیمِ خلیل همین بود؟ آیا به راستی ما انسان هستیم، یا فقط به شکل آدم زاده شده ایم؟
آیا هیچ از بربادی و تباهی درس عبرت نمیگیریم؟
برعکس، بر خون همدیگر تشنه تر میشویم؟
چشم بینای که خداوند برما داده، کجا شده؟
آیا پشتون های پابرهنه ننگرهار وهلمند و... که از دست همین تروریست های وحشی ازاین کوه به آن کوه واز این قریه به آن قریه فراری هستند را نمیبینیم؟ پس چرا فقط چهارطالب و تروریستِ مزدور که پشتو حرف میزنند را میبینیم؟
آیا نمیبینید که هرروز مکاتب همین ولایت های پشتون نشین ما به آتش کشیده میشود؟ 

را آتش بزند؟ آیا عقل تان قبول میکند کسی خانهء خودش
آیا مااز حال روزِ پیرزنان وپیرمردان تاجک در دور دست های بدخشان وتخار وهرات بغلان وغیره... وشکم گرسنه اطفال شان خبر داریم؟ یا فقط چهارآدم تاجک که با پکول و دستمال سوار موتر های شیشه سیاه هستند و جز ضرر، نفع به تاجیکان نداشته اند را میبینیم؟
آیا نمیبینیم سربازان تاجک تبارِ ما در کنار سایر هموطنان اش در هر گوشه این سرزمین بدبخت هرروز قربانی می شوند؟
اگر همت دارید، بروید و یکبار از پیرمردان و پیرزنان پا افتادهء پنجشیر و پروان و بدخشان  وهلمند ننگرهار وکندهار فاریاب وجوزجان غزنی و دایکندی بپرسید که هرروز چند"شهید" را به قریهء شان میبرند؟  
آیا از آوارگی هزاره ها مخصوصا در ایران خبر داریم؟ بروید و نمونه اش در "پُل سخته" ببینید که ایران با هزاره ها چه کرده؟
آیا عقل قبول میکند در قرن بیست و یک انسانها در مغاره های کوه زندگی بکند؟ اگر غیرت دارید بروید وضعیت را در بامیان ببینید!
آیا جایی دیده اید که هزاره ها خدای دیگری را عبادت کرده باشند ویا پیروی از پیامبر دیگری، که واجب القتل شمرده میشوند؟ حتا اگر بکنند، آيا خداوند به ما اجازه داده، کسی را بکشیم؟
آیا گاهی بر لبان ترکیده کودکان دایکندی و بهسود دایمیرداد درعین دهقانی خیره شده ایم تا بدانیم آن کودکان برای زنده ماند چه جبری را تحمل میکنند؟ یا فقط چهار شیخ چپن کشال را میبینیم که عقل شان فقط به نفع خود شان کار میکند؟
این همه بدبختی، این همه نابسامانی، این همه جبر روزگار که مارا رسوای خود و بیگانه ساخته، کافی نیست، که به جان هم افتاده ایم؟
نفرت پراکنی، توهین همدیگر، حقارت و زشت گویی در کجای تاریخ دردی را دوا کرده که ما عاشق آن شده ایم؟
تا زمانی که ما مستقیما از کسی ضرر ندیده ایم، چرا نمیتوانیم مانند انسان همدیگر را دوست داشته باشیم؟
این حداقل کاریست که بدون هزینه وضرر ازهمهء ما ساخته است
اگر باور داریم که همه ما را خداوند آفریده، نه شاگردی داشته ونه شریکی ونه خود ما در انتخاب رنگ و قوم نژاد و زبان خود نقش داشته ایم، پس چرا جز خود از دیگران نفرت داشته باشیم؟
بیاید نعوذ بالله خداوند را دروغگو ثابت نکنیم، حال که ما را انسان آفریده، انسان بمانیم!
کارِ زیادی ازمن و امثال من ساخته نیست اما حداقل اگر این صدا به گوش های عدهء ازاین دست آدم ها برسه ودرخوبترین حالت تغییرِ در طرز تفکر شان ایجاد بکند، خوشبختی بزرگی خواهد بود، اگر هیچ  حاصلی نداشته باشه هم ضرر نکرده ام و حداقل وجدانم را تاحدی راحت ساخته ام.
شما خوبان هم اگر در بخش ونشر آن یاری ام کنید و دراین راه همصدا شوید، مطمئنا در کار نیکی شریک بوده اید
والسلام

 

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentar schreiben

Kommentare

 • razmohammed mohmend (Samstag, 28. Juli 2018 04:28)

  THANK YOU SIR;YOU ARE THE FIRST.
  YOU WROTE VERY NICE,
  I HOPE TO OUR PEOPLES FALLOW
  THAT,
  ALWAYS BE UNITED AFGHANS.

 • عبدالفتاح (Dienstag, 31. Juli 2018 16:24)

  افغانهاى عزيز ، هموطنان گرانقدر سلام،
  من مقالهٔ محترم نبيل را مطالعه نمودم و از ايشان اظهار سپاس مى نمايم که درمقالهٔ خويش بالاى يک موضوع بسيار حاد و دردناک تبصره فرموده اند. ما هر کدام با اين تحقير ها و توهين که در شبکه هاى اجتماعى نثار اقوام با عزت افغانستان ميشوند ، بطور روزمره روبرر شده ايم و ميشويم.
  اگر اين توهين ها و تحقير واقعاً توسط افغانها برشتهً تحرير آورده ميشوند ، بنااً پيام من مانند پيام محترم نبيل به وطنداران عزيز و گرانقدر من از قرار ذيل است :
  وطنداران عزيز و گرانقدر!
  لطفاً بحال بياييد و انرژى و وقت گرانبهاى خويش را صرف تحقير و توهين همديگر ذايل نسازيد بلکه انرژى و وقت ارزشمند خويش را در راه آموختن مهارت ها و فنونِ بمصرف برسانيد تا ما خود کشور خويش را با دستان و خرد خودى خود از بحران مودجوده سرفراز، متحد و يکپارچه بيرون ساخته در کشور عزيز خويش اين جنگ برادرکشى را که فقد بيگانگان از آن مفاد ميبرند و مايان را فقد لگد مال ميسازد ختم و صلح با عزت و پايدار را در کشور عزيز خويش برقرارسازيم.
  جوانان پشتون تبار افغان که مجبور ساخته شده اند تا براى اهداف بيگانگان اسلحه بردارند و وطن خويش را ويران کنند بايد بحال بيايند، از برادرکشى دست بردارند و بقيهٔ عمر خويش را در راه استقرار صلح و رشد پايدار اقتصادى در کشور بمصرف برسانند.
  جوانان تاجک تبار و ازبک تبار افغان که پى جنايتکاران جنگى روان هستند و انرژى خويش را بخاطر اهداف ضد بشرى آنها ذايل ميسازند، بايد بدانند که اين چهره ها فنا شدنى هستند و کدام پروگرام براى پيشرفت و ترقى حتى ولسوالى و علاقدارى خويش ندارند بنااً رد آنها را هرچه زودتر رها کنيد و وطنداران خويش را بخاطر خوشنودى آن چهره هاى حتمى زوال يافتنى بطور نازسزا توهين و تحقير ننمايد. اين چهره ها گم ميشوند اما ملت افغان ابدى است ، بنااً خود را از ملت تان تجريد نسازيد. اگر اين کار را نکنيد ، براى زن و فرزند تان چيزى از خود نخواهيد گذاشت تا بالاى آن افتخار نمايند و بر آن ببالند. کمايى کردن نام بد کار بسا آسان است ، اما انسانهاى سالم از آن پرهيز ميکنند و شب و روز تلاش ميکنند و عرق ميريزند تا از ايشان نام نيک باقى بماند.
  همچنان جوانان هزاره تبار افغان که مجبور به ترک وطن شده اند و توسط سپاه پاسداران استعمال ميشوند بايد بخود بيايند و جان هاى شيرين خويشرا گوشت دهن توپ سپاه پاسداران نسازند. افغانستان به انرژى تان درين روزگار مشکل نياز دارد، بنااً آنرا در وطن خود تان بمصرف برسانيد. تفرقه افگنى و شعله ور نگه داشتن نفاق قومى به مفاد هيچ کدام ما نيست . همچنان ما همه آنقدر جاهل و بى بصيرت نيستيم تا خوب را از بد تميز ننمايم. آبرو و عزت همهٔ ما در داشتن همين وطن مشترک که افغانستان نام دارد بجاه است. نبود و دورى از آنرا در همهٔ گوشه هاى جهان تجربه کرديم ، که درد هاى مارا مداوا نساخت .
  همچنان قابل تذکر ميپندارم که يک تعداد زياد از توهين ها به آدرس اقوام شريف و با هم برادر افغان توسط کارمندان مؤسسات استخباراتى منطقه و جهان نگاشته و بنشر سپرده ميشوند تا آتش جنگ و برادرکشى در کشور عزيز مان افغانستان شعله ور نگه داشته شود، چون در جنگ افغانستان مفاد هاى بسا کلانِ دارند. هرقدر اين جنگ بردارکشى در کشور عزيز مان افغانستان ادامه يابد بهمان اندازه از قواى بشرى ما کاسته ميشود و تاراج منابع سرشار طبيعى وطن ما آسانتر و سهل تر ميشود.
  بنااً از دولت افغانستان بخصوص ارگانهاى کشفى آن صميمانه و احترامانه تقاضا مى نمايم تا موضوع را تعقيب و در بستن آنعده accountها که چنين مسايل را بنشر ميسپارند تلاش همه جانبه بخرچ بدهند تا مسوولين شبکه هاى اجتماعى مانع چنين اعمال ضد بشرى ايشان شوند. چنين اقدام براى سلامتى جوامع درگير در جنگ ضرورى است.
  نتيجه:
  افغانستان جاه کافى و نان و آب کافى براى همهٔ ما دارد . اگرما جسم و دماغ خويش را از جنگ افروزى و تفرقه افگنى فارغ سازيم ، قدرت جسمى و دماغى خويش را در راه تشخيص مشکلات و يافتن راه هاى حل براى آن مشکلات بمصرف برسانيم ، بزودترين فرصت داراى جامعهٔ خواهيم شد که همهٔ ما بالاى آن افتخار خواهيم کرد.
  با عرض حرمت،
  عبدالفتاح

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind