11.01.2017 (22.10.1397)

نویسنده با استعداد و همکار قلمی »ټول افغانستان« مصطفی «عمرزي» را بشناسید

 

(نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار)

 • متولد 2 عقرب سال 1358 در کابل.
 • فارغ از «لیسه ی عالی استقلال» در سال 1378.
 • فارغ به سویه ی دیپلوم از بخش «راديو و تلويزيون» پوهنځى ژورناليسم پوهنتون كابل در سال 1382.
 • دارنده ی گواهینامه ی «گزارشگر انتخابات» از پروژه های آموزشی شبکه ی جهانی BBC.

تجربیات کاری:

عضو شوراي مركزي،گزارشگر، خبرنگار، روزنامه نگار، مدير مسوول نشریه، همکار قلمی، مصحح، نويسنده، تهيه كننده،كارگردان، مسوول ارزيابي نشرات، مسوول طرح و ارزيابي و مسوول واحد فرهنگي در نهاد ها و رسانه هاي چون اتحاديه ي ملي ژورناليستان افغانستان، اتحاديه ي ملي ژورناليستان و خبرنگاران افغانستان، شوراي ژورناليستان افغانستان، انجمن شاعران و نويسنده گان افغانستان،‌ هفته نامه ی «قلم»، راديو و تلويزيون «نورين»، تلويزيون«1»، راديو و تلويزيون «باختر»،گاهنامه ی «ملی تحریک»، نشریه ی ویژه ی «تحریک»، روزنامه ی «سرخط»، مجله ی «اوربند» و واحد توليد «آمو فلم».

آفرینش های کاری- فرهنگی

برنامه ها و فلم هاي مستند تلويزيوني:   

 1. برنامه ي مستند تاريخي«يك سده فراز و نشيب» در تلويزيون «باختر»: 14 قسمت 24 دقيقه يي.
 2. برنامه ي مستند تاريخي «آيينه ي تاريخ» در تلويزيون «باختر»: 18 قسمت 24 دقيقه يي.
 3. برنامه ي مستند ادبي «ناي» در تلويزيون «باختر»: 20 قسمت 24 دقيقه يي.
 4. ويژه برنامه ي مستند «26 سرطان» در تلويزيون «باختر»: 24 دقيقه. 
 5. فلم مستند «پژواك كوهسار» (پيرامون زنده گي مرحوم فقير فروزي) در تلويزيون «باختر»:    40 دقيقه.

تخلیقات:

 1. صحبت هاي مغاره نشينان (مجموعه ی طنزی)- منتشر شده است.
 2. افغانستان و بازار آزاد (مجموعه ی تحلیلی و انتقادی)- منتشر شده است.
 3. مرز و بوم (مجموعه ی تاریخی و اجتماعی).
 4. چهار يادواره (معرفی چهار شخصیت و نویسنده ی افغان)- منتشر شده است.
 5. سخن در سخن (نوشته ها بر آثار دیگران).
 6. يك قرن در تاريخ و افسانه (تاریخ تحلیلی و شفاهی افغانستان از 1900 تا 2000 میلادی)- منتشر شده است.
 7. افغاننامه (مجموعه ی معرفی شماری از نخبه گان افغان)- منتشر شده است.
 8. پشتون ها (مجموعه ی تحلیلی)- منتشر شده است.
 9. رسانه ها، مديريت و نوسان ها (مجموعه ی تجربیات رسانه یی نویسنده).
 10. در هرج و مرج زيستن (مجموعه ی نوشته های سیاسی- اجتماعی).
 11. تاریخ عمیق (مجموعه ی طنزی).
 12. توضیح (مجموعه ی نقد و تحلیل پدیده های بشری).
 13. اندیشه در بستر سیاست و اجتماع (مجموعه مقالات منتشره در روزنامه ی سرخط)- منتشر شده است.
 14. با زبان دری (مجموعه مقالات پیرامون زبان و ادبیات دری)- منتشر شده است.
 15. روزگار (مجموعه ی اجتماعی).
 16.  در فیس بوک (مجموعه ی پُست های فیس بوکی نویسنده).
 17. پاسخ (نامه های نویسنده).
 18. مردان دولت ساز (تحلیل تاریخی پیرامون امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان، شاه امان الله، نادر خان، شاه محمد ظاهر، محمد موسی شفیق و سالار محمد گل خان مومند).

جزوه ها:

 1. به رنگ آبي(پيرامون زنده گاني شهيد مينا؛ بنيانگذار سازمان راوا = RAWA).
 2. مردي از سرزمين آزاده گان (پيرامون زنده گاني و برنامه هاي انتخاباتي محمد شفيق گل آقا شيرزي در سال 1393 خورشيدي).
 3. محمد نادر «نعيم» (پيرامون زنده گاني و برنامه هاي انتخاباتي محمد نادر نعيم در سال 1393 خورشيدي).

تالیفات:

 1.  هنر در سینمای افغانان (بررسی فلم هنری سینمایی افغانستان از 1327 تا امروز)- منتشر شده است.

گردآوري ها:

 1. زماني كه مفاخر ناچيز مي شوند (نقد باستانگرایی و پدیده های کهنه)- منتشر شده است.
 2. حقيقت خورشيد (پیرامون کلمات افغان و افغانستان)- منتشر شده است.
 3. در جغرافیای جهان سوم (بررسی ستم ملی و ستیز قومی در ایران).
 4. در متن مدعا (رهروان پیامبر (ص) در جمهوری اسلامی ایران).
 5. نگرش نو، بر شاهنامه و فردوسي (نقد فردوسی و شاهنامه)- منتشر شده است.
 6. مُنحنی تاریخ (نقد و بررسی کوروش و سلسله ی هخامنشی)- منتشر شده است.
 7. آرياييسم (نقد پدیده ی آریایی)- منتشر شده است.
 8.  پور ِخرد (معرفی استاد ناصر پورپیرار)- منتشر شده است.
 9. دري افغاني(پیرامون زبان دری و ویژه گی های آن)- منتشر شده است.
 10. آيين هاي سخيف (نقد و بررسی ادیان زردشتی، مزدکی و مانوی)- منتشر شده است.
 11. کتاب نامه ی من (پیرامون زنده گی و کارنامه ی مصطفی عمرزی).
 12. پندار ستمی (نقد و بررسی پدیده ی معروف به ستمی).
 13. آرکاییسم (نقد و بررسی باستانگرایی)- منتشر شده است.
 14. معنی (گزیده هایی از سخنان اندیشمندان).

ترجمه ها:

 1. تا حصار پنتاگون (سفرنامه ي واشنگتن): محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
 2. رسانه هاي كنوني افغاني: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
 3. ساختار هندسي شعر پشتو: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
 4. انگيزه هاي فرار نخبه گان حرفه يي از افغانستان: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
 5. تخت دهلي را فراموش مي كنم (سفرنامه ي هند): محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
 6. افغانستان در پيچ و خم سياست: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
 7. اگر جهانيان شكست بخورند؟: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
 8. درست نویسی پشتو: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
 9. فقر فرهنگي: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است. 
 10. در قلب كرملين (سفرنامه ي مسکو): محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
 11. مشی «تحریک ملی افغانستان»- در اختیار «د افغانستان ملی تحریک»، قرار داده شده است.
 12. اساسنامه ی «روند ملی جوانان افغان»- در «اختیار روند ملی جوانان افغان»، قرار داده شده است.
 13. اساسنامه ی «انجمن پیشرفت و رفاه زنان افغان»- در اختیار این نهاد، قرار داده شده است.
 14. اساسنامه ی «حزب حرکت مردمی افغانستان»- در اختیار این حزب، قرار داده شده است.
 15. مرامنامه ی «حزب حرکت مردمی افغانستان»- در اختیار این حزب، قرار داده شده است.

همکاری های فرهنگی با دیگران در تهیه ی کتاب ها، فلم ها و برنامه ها

کتاب ها:

«سايه بان بي سايه»، «انتحار سياسي»، «جوانان؛ حربه اي براي امتياز»، «تحقیقی پیرامون سوابق تاریخی و موقف حقوقی قرارداد و خط دیورند»، «پشتونستان»، «پژواک؛ زنده ی جاویدان است» و «زنده گی امیر دوست محمد خان- جلد اول نوشته ی موهن لال».

فلم ها و برنامه های تلویزیونی:

 «مستند باختر» (برنامه ی تاریخی)، برنامه ی اجتماعی »همتا» ، «بازتاب اعتماد مردم» (سلسله ی انتخاباتی)، «شهید ملت» (مستند زنده گی شهید عبدالحق)، «اراده ی سیاسی» (مستند زنده گی عبدالظاهر قدیر) و «صاحب دستار» (مستندی از زنده گی شهید عبدالقدیر).

تاییدات فرهنگی- مدنی:

- ستایشنامه ی «مجمع صلح افغانستان» در سال 1386 ش.

- ستایشنامه ی «شوراي ژورناليستان افغانستان» در سال 1393 ش.

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentar schreiben

Kommentare

 • مریم (Donnerstag, 12. Januar 2017 18:17)

  یک پشتون متعصب است. افسوس به حالش

 • mha (Freitag, 13. Januar 2017 01:45)

  I give him a lot of credit for the above performances.

 • حمید (Freitag, 13. Januar 2017 20:07)

  بلی مریم جان هر پښتون که به واقعیت های افغانستان اشاره بکند متعصب است...

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder