05.01.2016 (16.10.1395)

کاندید اکادمیسین سیستانی

نقد وتحلیل چند نکته از تاریخ فرهنگ

(افغانستان در پنج قرن اخیر)

 

مقدمه:

نقد علاوه برمعنای خاص خود که سره را از ناسره جداکردن است، در مفهوم كلي، به معناي قضاوت و ارزيابي درباره اعمال، افكار و آثار ديگران است . ولی آنچه بيشتر از نقد به طور اخص مد نظرادبا ومحققان است، سنجش و ارزشيابي دقيق و علمي درباره آثار و دستاوردهاي علمي نويسندگان، هنرمندان و دانشمندان است.

بهترین نقد آنست  که یک اثر را از ابعاد مختلف یعنی شکل ومحتوا وپیام و پیامد اثر مورد ارزیابی قرار دهد. طبعاً هراثری جنبه های خوب وبد دارد.هرگاه دریک نقد جنبه های خوب ومثبت اثر  برجسته گردد و از جنبه های منفی آن صرف نظر شود، آن را نقد مثبت گویند که توجه خواننده را بسوی اثر جلب میکند وصاحب اثر نیز از ناقد خوشحال میگردد، و برعکس هرگاه جنبه های بد ومخرب یک اثر برجسته شود، آنرا نقد منفی خوانند که نه تنها باعث ناخرسندی صاحب اثر خواهد شد، بلکه رغبت خواننده را نسبت به  اثر کمتر میسازد و بدینوسیله اعتبار اثر درمیان جامعه کم میگردد.
متن کامل را در اینجا مطالعه کنید:

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder