03.11.2016 (13.08.1395)
نامۀ سرکشاده بعنون جلالتمابان محترم :

آقای رئیس ولسی جرگۀدولت جمهوری اسلامی افغانستان

آقای رئیس مجلس سنای دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

آقای وزیر فوایدعامۀدولت جمهوری اسلامی افغانستان

آقای وزیراطلاعات وکلتوردولت جمهوری اسلامی افغانستان

آقای شاروال شهر کابل و اهل خبرۀ شهر کابل

بعدازعرض سلام وتقدیم ادب زحمت افزا میگردد:

موضوع: تاریخ تخریب مینارنجات

مینارنجات رااعلحضرت محمدنادرشاه درسال 1309 بمناسبت نجات مردم افغانستان ازوحشت دورۀ سقوی در یک کنج چمن حضوری اعمارکرده بود واین مینارتااخیردورۀشاهی(1973میلادی)درجای خودبود.

درموردانهدام این میناردوروایت موجوداست :کسانی میگویند به امر رئیس جمهورمحمدداودخان دراوایل دورۀ جمهوریت تخریب شده، ازآنجمله دگروال خان آقاسعیدکه یکتن ازکودتاچیان دورۀ جمهوریت بود واکنون درمهاجرت درامریکا بسرمیبرد، در یک اثرخودکه ده سال قل درامریکا چاپ شده، نوشته است که مینارنجات به امر رئیس جمهور محمدداودخان تخریب شده است. دگروال موصوف که هنوزحیات دارد، ادعای خودرا پیهم تکراروتائیدکرده ودستگیر پنجشیری که وزیرفوایدعامۀ دورۀ کمونستی بود، نیز این ادعاراتائید کرده است. یک عده افغانهای مقیم امریکا نیز این ادعارا تائید کرده اند

کسان دیگر، ازآنجمله چندنفرافغان مقیم کابل وهم یکعده افغانهای  مقیم امریکا، درویبسایت افغان– جرمن آنلاین نوشته اندکه مینارنجات دردورۀجمهوریت صحیح وسالم وجودداشت، اما دراوایل دورۀکمونستی و وحکومت تره کی–امین تخریب شده است.

تقاضای ماازمقامات دولتی فوق الذکراینست که ازروی سوابق رسمی،تاریخ  حقیقی تخریب مینار نجات را که دردورۀ جمهوریت تخریب شده یادر دورۀ کمونستی، به افغانها درداخل وخارج افغانستان معلومات بدهند.

 

باعرض احترام – داکتر سیدخلیل الله هاشمیان

مدیرمسئول مجلۀ آئینه افغانستان

مورخ دوم نوامبر 2016

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder