20.11.2016 (30.08.1395)

محترم ملاهیبت الله اخوند ته پرانیستی لیک

غلام حضرت شاکر

د طا لبانو مشرمحترم ملا هیبت الله صاحب! اسلام علیکم ورحمته الله وبرکا ته.  

عزتمنه! د«سرخط» په پا ڼوکې به دې لوستلي وي چې طالبانوپه غزني ولایت کې ځینې ښوونځي تړلي اویوښوونځی یې سوځولی هم دی! د دې ترڅنګ به له دې هم خبریاست چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان اوپه ځانګړي ډول په پښتون میشتوسیموکې خواوشا شپږسوه ښوونځي تړل شوي

که اټکلاَ په هرښوونځي کې زر(۱۰۰۰) تنه په پام کې ونیسو؛نوشپږ لکه افغان بچیان له زده کړې محروم شوي دي !!! ځینې هغه کړۍ چې یادښوونځي یې تړلي په دې ویاړي اوګوما ن کوي چې دفساد مرکزونه یې تړلي !!،دهغوی په اند ښوونځي دفاسدواوبې دینه افرادو د تولید مراکزدي !! دوی کیڼ لاسي احزاب په پام کې نیسي اوفکر کوي چې ګنې مکتب یې دکفرسبب شواودهمدغوخلکوشتون افغانان  درې نیمې لسیزې له غمیزوسره مخامخ کړل ؛ځکه خودښوونځیوتړل اړین ګڼي!!په دې اړه ستاسې پام لاندې ټکوته رااړوم:

۱ـ قدرمن ملاصیب! لومړی خوپه دې اعتراف با ید وشي چې د ا فغا نستان داسلامي انقلاب پیل هم له پوهنتون اوښوونځي نه شوی،همدغه د پوهنتون علمآ،استادان،اومحصلین ووچې د کمونیزم په وړاندې یې د جهاد اومبارزې اواز اوچت کړاوعملاً یې د کمونیستا نوپه وړاندې د قربا نۍ ډ ګرته ودانګل،اوشهیدان یې ورکړل ، داهغه مها ل ؤچې د شهید اوغا زي یوازې نوم پاتي ؤ،نه عملاً چا شهید لید لی ؤاونه غا زي ،په قرآن عظیم الشان کې د شهید اوغا زي یوازي عناوین راپا تي وو،په عملي برخه کې یې موږکومه ژوندۍ بېلګه نه وه لید لې ؛خود ښوونځیونه راټوکېدلیوبچیانودقرآن دغه له پامه لوېدلې اواهمه برخه راژوندۍ کړه اوپه نها یت کې په داسې عظیم ا نقلاب بد له شوه چې سره ټولواکمنۍ اود کمونېزم فلسفه دواړه پکې له منځه لاړې،زه نه وایم چې زموږدعظیم الشان انقلاب په ویا ړکې د مد رسې د ملا امام اوطا لب العلم برخه کمه یا نه وه،شک نه شته چې هغوی هم پکې درنه اود قد روړونډه لرله؛خود یاد ولوخبره داده چې هلته د ملا اومکتبي لارې بېلې،بېلې نه وې،دهغه مهال علماوو ښوونځی د فسا دمرکزونه،نه بلل،له ښوونځیونه په راټوکېدلیوانقلابي ځوا نا نویې نه یوا زې ویا ړکا وه لاچې حمایت یې فرض اودهېواد مصلحت ګاڼه،کله چې به د کا بل په پا رکونوکې محصیلینود کمونیستا نواونوروبې دینه اقطا بوپه خلاف غونډې لرلې،علما ووبه یې حمایت کا وه،هلته علماووپوهنتون د اسلامي ویښتا به مرکزبا له؛خواوس یې ځینې نا پوه کړۍ د کفراوفسا د د خپراوي مرکزګڼي!!  

عزتمن ملا صاحب!زه په دې با ور لرم چې تا سوبه نه د ښوونځیود تړلوطرفدار یا ست اونه به مکتب د فسا د مرکزګڼئ،شا ید هغه حلقې چې ښوونځي تړي اویا یې د فسا د مرکزونه ګڼي،هیڅکله به په تاسوپورې اړه ونه لري،زه باورلرم چې دا به هغه حلقې وي چې ستا سوتراشراف لا ندې پردۍ ارادې تمثیلوي،ستا سود بد نامۍ پروګرام به پرمخ وړي اویا به په نا پوهۍ کې دېته د ثواب کا ر وایي!!؛خوچې هرڅه وي تبلیغا تي کړۍ یې د بد نا مۍ داغ په تا سې پورې کوي!! تاسو طبعآ په دې پوهېږئ چې دا کا ر زموږ د ملت له پا ره نه جبرا نیدونکی زیان لري ،د ښوونځي دروازې تړل له زده کوونکو بصیرت اخیستل،د خیا ل ،فکراونوښت وژل،اود یوه مخترع د تخلیق په لاره کې پا ټک اچول دي!!!ښوونځۍ تړل دزده کوونکو ړند ول اود ښمن ته لاس تړلي سپارل دي!! تا سوپوهیږئ چې د معا صرتاریخ جنګ په ټکنا لوژۍ دی،د دښمن راپرځول په مټونه؛بلکې په هنراوکما ل ممکن دی،زمونږمقا بل لوری پرمختللې ټکنا لوژي لري چې په دنیا حکومت کوي!! دهغوی ډرون یا بې پیلوټه الوتکې دزرګونوپوځیا نو نه زیا ت مؤثریت لري،هغوی د کمپیوټرشا ته په زرګونوکیلومتره لري افراد کېنولي وي ډرون الوتکې رهبري کوي،هد ف ته یې برابروي،که یومترله هدف نه لري شي بېرته یې راستـنوي

 ،د کمپیوټرد یوې تڼۍ په کېکاږلوبم غورځوي اوخپل حریف له منځه وړي!!په شوبلو،رادارونواونوروعراده جا توکې له همدغسې پرمختللې ټکنا لوژۍ نه کار اخلي،د شپې په تپه تیاره کې هد ف لیدای اوویشتلای شي،تا سوبه اورېد لي وي چې امریکا یي چاروا کواعلان وکړچې د ډ ېروپوځیا نوشمېرراکموي اوځای یې په ربا طا نو(‌اُسپنیزوعسکرو) ډ کوي چې هم یې د پوځیا نوتلفات کم شي اوهم یې د زیات لګښت مخه ونیوله شي!!هغوی دا پرمختګ له ښوونځي اوسا ینسي علومو،موندلی؛نوکه له مکتب سره دومره انکشا ف تړلی ؛نوبیا یې ولي د پرا نیستې په لاره کې مما نعت ایجا د کړی شي!؟ تاسو هرو مرو پوهېږئ چې د مسلما نا نو بری له د ښمن سره په موازي پرمختګ کې دی، که مسلما نا ن د خپلوپرمختللیوحریفا نوسره موازي پرمخ لاړنه شي،ښوونځي یې د بچیا نوپرمخ وتړل شي، په پرمختللې ټکنا لوژۍ ونه پوهیږي؛ نوشک نه شته چې د مقا بلې په ډ ګرکې به له ډ ېروننکونوسره مخامخ کیـږي اوحتی د یوه کارتوس موند لولپاره به هم بل ته لاس اوږد وي!!! موږ با ید په دې اعتراف وکړوچې دا نن هم کوم پرمختللي بمونه،ا نتحا ري واسکټونه،اوریمود کنترول سیستم کارول کیـږي اود اسلام د ښمنا نو ته ضربه ورکولی شي،داهم د مکتب برکت دی،که مکتب نه وي د ما ین اوریمود جوړولوعلمي صلاحیت به له کومه شي!؟ شا ید ته ووا یې چې قرآن عظیم الشان دې ټولوته ځواب لري اود مسلما ن د هرنیا زد انتفا اوحریف د وهلوعنا صرپکې شته،زه سل په سلوکې دا درسره منم؛ خود دې په ځواب کې باید ووایم چې لومړی خود قرآن زیا ته برخه د سا ینسي پرمختګ اود ټول اړخیزوعلوموراخپلول تشکیلوي ،کا ینا ت د قرآن مشهود تفسیردی اود فزیک اوکیمیا علم له قرآن سره منا في نه؛ بلکې له قرآن سره تړلې موضوع ده،قرآن یې مسلمان ته د زده کړې سپا رښتـنه کوي،دوهمه خبره دا چې نن د مسلما نا نود تغا فل په نتیجه کې په قرآن کې شته ا نکشا ف ورک دی،په قرآن کې له شته انکشا ف نه د ښمنا ن ګټه اخیستلی شي؛ خومسلما ن نه یوازې ترې ګټه نه شي اخیستلای،لاچې په دې الهي کتاب کې شته انکشاف ترې ورک دی!!مسلما نا ن نه یوازې په قرآن کې په شته اوپرمختللي انکشاف نه پوهیږي لاچې ډ ېری برخه یې متن هم نه شي لوستلای!!! ځینې خلک قرآن له ډ ېرسترانکشا ف نه آخوا د خپل محدود اوکوچني اسلام پښوته راټیټوي،خپل مسلک پرې توجیه کوي،خپل مسلکیان پکې سپین بازان اونور شنه کافران معرفي کوي،د مسلمان وژلوته پکې لارې رابا سي،آن تر دې چې ترکا فرانویې په وژنه کې لومړیتوب اړین ګڼي!!!په دغسې لېوني حالت کې به د کوم لېوني تفسیرچا ته د انکشا ف اوعروج پېلوزی په لاس ورکړي!!؟

محترم ملاصاحب!ته پوهېـږې چې قرآن د یوه عظیم الشان خدای(ج) کتاب دی، له بل هرکېش نه مخکې پکې انکشا ف شته،عروج شته،اود ا نسا ن هرنیا زته ځواب؛خومسلما ن یې په ځای د دې چې د الله(ج) دعظمت په حد کې ا نکشا ف ته مخه کړي،برعکس ،نه پکې شته انکشاف موندلی شي اونه یې د الله (ج) د سترذات په حد کې تفسیرته لاره موند لی شي!!څومره درد نا که ده چې کا فرانو د ژوند په هره برخه کې د عروج اوارتقا پوړۍ وهلې دي اولاهم په بره درومې؛ خومسلمان اوبیا پښتون د خدای(ج)د سترعلمي کتاب سره،سره د انکشا ف په تعریف هم نه پوهېږي،اوکه یې څوک بیا هم داسلام د خد مت ترسرلیک لاندې دعروج په لاره کې پا ټکونه اچوي مسؤولیت به یې دچا په غاړه وي!؟ 

سباموهېرراباندې سیوری د پرون پروت دی

لاهم پا ټک ترمنځ زموږاوتمد ن پروت دی

دعروج لارکې څوک سپوږمۍ څوک ترمریخ وختل

ډېرځنې لري لا په زمکــــه کې پښتــــون پروت د ی

داسې کسا ن هم شته چې دعا لم په نوم خلک د قرآن له زده کړې ځکه محروموي چې د نحوي علم په نشتوالي کې یې زده کړه کفرته قرین ګڼي!!!؛خودا جنا با ن په دې نه پوهېږي چې د قرآن له زده کړې یې مما نعت د کفرلمنې ته ورټېل وهل دي!!همداخبره ده چې ډ ېری کسان د چا دهمدغسې ناسنجیده احتیاط له مخې د قرآن له زده کړې بې برخې پا تې شوي اوپه ناخبرۍ کې یې دکفر لمنه نیولې ده!!

                                                                                         قدرمنه! نن د کمپیوټراوا نټرنټ دوردی،د قرآن زده کړه پکې ډ ېره اسا نه شوې، جنګ هم په کمپیوټردی؛ځکه خو ښوونځي ته د خلکوتشویق او ورته زمینه برابرول          ډ ېراړین دي، په مکتب کې زده کړه یوڅوک خدای پېژندنې ته ورلنډولی شي،نن ډېری خلک د ریاضي د فورمول له مخې د الله(ج)وجود ثا بتولی شي،نن د فزیک اوکیمیا عالم د بل هرچا په نسبت په خدای موند نه اوپېژند نه کې بریا لی دی،داځکه چې دا د قرآن د مشهود تفسیراودخدای په وجود د اعتراف برخې دي،نن په قرآن هم هغه څوک ښه پوهیږي چې د قرآن اوسا ینس ترمنځ تلفیق راوستلی شي،ډ ېری ساینس پوها ن ترزیات ریسرج اوتحقیق وروسته د خدای(ج) په حقیقت اووحدا نیت اعتراف ته رسېد لي اوایمان یې راوړی!

له بلې خوا تا سوته د فرعون د ساحرانوبېلګه هم په مخکې پرته ده چې د جادوعلم خدای مننې ته ورسول،بیا یې تردې حده پوخ ایمان راؤړچې نه یې د فرعون د ګوت څنډ نې پروا وکړه اونه له مرګه ووېرېدل!!!کله چې هغوی جادویي ماران د موسی(ع) مقابلې ته وړاندې کړل اوله فرعون نه د امتیا زد تصاحب په تمه ول،موسی(ع) یې امسا مقابلې ته وړاندې کړه اود یوې اژدها په بڼه یې د ساحرا نو ټول ماران ترستوني تېرکړل،ددې صحنې په لیدلوساحران وپوهېدل چې د موسی(ع)دغه کارسحرنه؛بلکې اعجا زدی چې دهغه حقانیت تثبیتوي؛ځکه خویې بې وېرې وویل چې:((آمنابرب هارون وموسی....)) که څه هم فرعون اخطا ر ورکړچې لاس اوپښې به یې دیوبل په خلاف قطع کړي؛خوهغوی د فرعون له ګواښ سره،سره د موسی(ع) په څنګ کې ودرېدل،مرګ یې قبول کړ؛خوله ایمان نه تېرنه شول !!

؛نوکه د سحرعلم څوک خدای پېژند نې اوخدای مننې ته ورلنډولی شي،ښوونځی خویې په طریقهً اولی سره ترخدایه رسوي،اوچې استاد هنرولري باوردی چې په کفرکې  به هم داسلام رپی په لاس ولري؛ځکه خوخپلوافرادوته هدایت وکړه چې دهغوناپوه کسا نومخه ونیسي چې ښوونځي تړي،ښوونکي اومکتب ته په سپکه سترګه ګوري اود طالب له نامه سؤ استفاده کوي.استاد الفت څه ښه ویلي:

هرڅه که مې وژنې خیال وفکرخومې مه وژنه

په دې کې مې هېوادته لوی تا وان لیدلی دی

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentar schreiben

Kommentare

 • افغان (Montag, 21. November 2016 07:04)

  ګرانه شاکرجانه ! !
  د دی دومره اوږدی پړپړۍ په ځای دی کشکی ورته لیکلی وی چه[ په مونږ د خاور، ،خلکو او خپلواکی د پلورلو په یدل کی د بی شمیره ډالرو باران شوی دا راباندی مه خرابوه او ... ]
  حتی د کابل غلامانو او باداراتو په کراتو کراتو او په بیلا بیلو ډولو اعتراف او اقرار کړی چه مونږ اشغال او د کابل اداره غلامه ، ناوړه او فاسده ده .
  تاسی بیا هم دغه اداره چه خپلو کی هم سره غوښه او چاړه دی که د امریکا او ناتو ملاتړ نه وی خپلو کی به څو ځلی شړیدلی وی ، طالبان خو وروستی خبره ده .
  زه باور لرم چه تاسی به د همدغه ملی مافیهوی ، غاصبی او فاسدی اداری کوم غلام وزیر یا ریس یاست په مستعار نوم به مو پورته لیکنه لیکلی وی د افغانستان مظلوم اولس تاسی نه ملامته کوی ، ستاسی ملامتیا له هماغه ورځ پیل شوی چه د غلامی ټړون مو لاس لیک کړی له دی وروسته ضمیر او وجدان له تاسو هجرت کړی .
  د ښځینه جنګ ناندری او زمزمی کول خو اسانه خبره ده نو مو څوک قواره وینی او نه مو څوک نوم او ادرس پیژنی ، وایی نه هغه شته ویریږم او نه هغه شته چه شرمیږم . چه چاته مو غصه زیاته شی په اشغالګرو ( لونډانو ) لاپی وهیۍ، وجدان خو نشته له الله ج هم نه شرمیږی او نه ډاریږی د هغه د تیرویستلو وسی او هڅی هم لری ، الله ج دی دی تاسو ټولو ته د نجیب ، ترکی ، امین او نجیب په شان سزا درکړی

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder