02.12.2018 (11.09.1397)
لوده سرا
عبدالرووف لیوال

مامردمی هستیم که انتحار ، انفجاروکشتارقبل ازنان وبعدازنان سه وقت برای ما تجویز شده ، هر لحظه ی چون هیزم جهنم مشتعل هستیم ، این جهنم همیشه داغ وکوغ داراست برای پختن نان اجنبیان ، میسوزدبه نفع دیګران ، استحصاله دارد خاکسترزیان ، پروانه ګرسوزددرعشق ، ولی بیهوده میسوزداین نادان ، چهل سال است میسوزدچوشعله ی جاویدان ،شیاطین رقص دارند دورش پای کوبان ،حقوق بشر شده ریشخندطورعیان ، این محوطه راندانندمحل زیست انسان،برای زنده اش برزخ است این جهان ، این لودګی رامحصولی میدانیم دردفاع ازاسلام، خودکرده را نه درداست ونه درمان.

هیزم چرب وسهل سوز:

درین تندورهیزمی میسوزد چرب  وسهل سوز ومحترق که بابدعت اسلامی چرب کاری شده والواندازدالری دارد،قوداین کره ی آتشین اشاره به آیه شریفه ازانسان (افغان)شعله ورشده ،این قودبه دیګران منافع داردحیاتی وارزشمند .

پاکستان : که خود را ازچهل سال به اینطرف مالک اصلی این کره میداند، هیزم کش اصلی واسلامی آن است،برای خوددرآن نان تبرکی میپزد، کلچه های مزه دار سلفی هم ددربین آن درغلطان است وازهمه منفعت بیشتر میبرد.

روس : این تندوررا کوره ی داغ شده (ویتنام) برای سوختن امریکا میداند واین کره آتشین راجهت کباب ساختن حریفش ،مشتعتلرمیخواهد،تادورش مست مستان بچرخدوچون آتشکده ی زردشتیان دراحاطه اش پایکوبی نماید.

امریکا! میخواهد درکوغ این تندورچنګال آهنین شخم شده داشته ، هرآنی که بخواهد توسط این کوغ به چشم حریفان خود چون روس ، چین وایران بزند وکور سازد.

ایران : که همیشه بولانی کدوی آبی راازآن بدست آورده ، هیچګاهی نمیخواهد آنراازدست داده وبه اصطلاح شان استکبارجهانی لقمه ی ازین تنوربرای خود تصاحب نماید – فاطمیون راازداش داران اصلی دانسته ، میخواهد کلچه های لذیذی برای خود بپزد.

وَكَذَلِكَ نُوَلِّی بَعْضَ الظَّالِمِینَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا یكْسِبُونَ

ولله اعلمٌ بثواب

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind