27.08.2016 (06.06.1395)

قهرمان استاد خلیلی کی بود، ضیاءالحق یا حبیب الله کلکانی؟
کاندید اکادمیسین سیستانی

استاد داکترهاشمیان در جواب کسی که ستایش خلیلی را درحق ضیاء الحق توجیه مینماید، میگوید: "آیا میتوان مداحی،وآنهم برای شخصی مانند ضیاالحق را که درصدد نابودی ملت وکشور افغالستان بوده، بنام "ضرورت همان روزگار" جوازمشروعیت بخشید؟؟؟ آیا میتوان بیک دزد وقاتل معروف بخاطر خوشنودساختن چند وطنفروش، لقب "مجاهد کبیر" اعطا نمود؟؟»(در ادمه این نوشته بازهم از سخنان روشنگرانه استادهشمیان بهره خواهیم گرفت.)

به این شعر زیبای وطن پرستانه توجه کنید که به جواب خلیلی گفته شده و آقای قاسم باز آنرا با ما شریک ساخته است:
متن کامل را درپی دی ایف مطالعه کنید:

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentar schreiben

Kommentare

 • داکتر سید خلیل الله هاشمیان (Montag, 29. August 2016 01:03)

  ازشخصیت ملیگرا، نویسندۀ توانا ومورخ نامدار افغانستان، جناب استاد سیستانی سپاسگزارم که یک نوشتۀ ناچیز مرا بطور واقعبینانه متجلی ساخته اند. صفحات همین پورتال افغان -جرمن آنلاین شاهد است که درگذشته ها
  نیز به ارتباط رجال ووقایع گذشته، منجمله پیرامون عین شخص و عین رویداد، از قلم من مطالب مشابه نشر شده است. دلیل آن اینست که اگر ازجملۀ 89 سال زندگی من، 19 سال آنرا طفولیت وصباوت بشمارند، در 70 سال
  متباقی آن ، باوجودیکه آثارمتعدد استادخلیلی را خوانده وبالای دیوان اشعار او دو بار(باذکربرازندکیها، ابتکارات و لغزش هایش) نقد ادبی نوشته ام، اما صرفنظر از بیانات ومراودات او با دولت ایران، آنهم بنام
  سفیر وتنخواه خور ونمایندۀ بیرق ملت افغان، تا امروز یک دلیل و سند قانع کننده بدسترس من قرارنگرفته که درحالیکه استاد خلیلی درپشاور واسلام اباد هیچ احتیاج ومجبوریتی برای مداحی ودروغگویی نداشته، چرامحض
  ارضاء ضیاالحق وخوجه ئین ربانی ، شرافت خود وعفت قلم را فروخته، وایکاش تنها به مداحی اکتفا میکرد، اما دروغ های شاخدار گفته ونوشته، ودانشنمدی که قبلا پیرامون تاریخ و آثار غزنه وهرات و دورۀ تیموریان هر
  ات شاهکارها آفریده، اینبار درپشاور بتاریخ وافتخارات وطن خود شاشیده است. اگرکسی ازهواخواهان خلیلی برای تبرئۀ او سندی ارائه بتواند که با واقعیت تاریخ سازگار باشد، من هم حاضرم ازین قلم پاک برای پاکسازی
  استادخلیلی کاربگیرم. فاعتبروا یا اولوالابصار - سیدخلیل الله هاشمیان - 28 آگست 2016

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder