19.05.2017 (29.02.1396)

قابل توجه محترم داکتر اشرف غنی رئیس جمهوردولت اسلامی افغانستان
داکتر سید خلیل الله هاشمیان                        

یقین دارم جناب شما خبردارید یک شخصیت اروپایی بنام (آقای ریچارد چانسکی) پیرامون سوابق استعماری خط تحمیلی ومنحوس دیورند، مقاله ای در یک مجلۀ منتشره درشهربروکسل پایتخت کشوربلجیم نوشته که جناب شما محتویات آن مقاله را بایدخوانده باشید. آقای چانسکی شخص خبیری از تاریخ استعمارانگلیس درآسیابنظرمیرسدومقام رسمیی هم بحیث معاون اتحادیۀ اروپادارد-، زیرادرمقالۀخود یک توضیح کاملا بیطرفانه وواقع بینانه ازایجاد خط تحمیلی دیورندرا بار اول دراروپامنتشرساخته وراه حل منصفانه ومعقول نیزتجویز نموده است.

اکنون لازم است جمهوریت اسلامی افغانستان یک وزیرخارجۀ برحال، وارد به رموز سیاسی ودارای وزن وزبان وشخصیتی باشدکه ازین انکشاف بسیار مهم وبسیارمغتنم، که الله تعالی عزوجل بطور غیرمتوقع نصیب افغانستان گردانیده، حداعلی استفاده راکرده بتواند.

من دو دپلومات ماهروآزموده رامیشناسم، محترمان آقایان اکلیل حکمیی وداکتر داودیار، ومحترم آقای داکترزاخیلوال راکه درمدت کارخود در پاکستان بسیار فعال وموفق بوده نیزدرپهلون آنها قرارمیدهم، وسفارش میکنم شخص شما بایدبااین سه نفرمشوره کنیدکه چطور میشودازین انکشاف (خدادادومغتنم) استفاده شود.

نکتۀدیگرکه درحال حاضربسرنوشت تاریخ دپلوماسی افغانستان وهم بمنافع علیای کشورتعلق میگیرد، تقرر یک وزیرخارجۀ برحال ومسئول میباشد- اگرشماباهمکار 50% تان درتقرریک وزیرخارجۀ فعال بموافقه رسیده نمیتوانید،شخص داکترعبدالله عبدالله (ولو موقتا)رابه این عهده دعوت کنید، اوتجربه دپلوماسی دارد، یک شخص زبان آوراست و بزبان انگلیسی مسلط میباشد، وهم قدوقوارۀ یک وزیرخارجه رادارد؛ مقصداینکه ازین فرصت مغتنم که خداوند(ج) به افغانستان اعطانموده استفادۀ فوری صورت بگیرد.

 تعلل وضیاع وقت درتقرریک وزیرخارجۀ لایق این چوکی، درین فرصت تاریخی، مسئولیت تاریخی را بدوش زعامت دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگذارد وملت افغان حق دارد تقاضا کندکه همه جوانب ذیدخل منافع علیای ملت را در نظرگرفته، ازمنافع چوکی وجیب خودبگذرند. باعرض احترام.

سیدخلیل الله هاشمیان – 20 می، 2017

– به نمایندگی ازمجلۀ آئینه افغانستان- کلفورنیا

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder