21.12.2018 (30.09.1397)
فروشگاه اصطلاح «افغانستانی» را ببندیم!

مصطفی عمرزی

جا انداختن کلمه ی «افغانستانی» و استعمال آن، مردم ما را از رهگذر باورمندی های ملی، آسیب می زند. در این که این کلمه هرگز از حدود چند گروه و چند منطقه، جلوتر نمی رود، واکنش های اقوام افغانستان، نشان دادند که ایمان مردم ما بر هویت ها و اصالت های آنان، جلو بسط ناهنجاری ها را می گیرد، اما بازگذاشتن راه به بهانه ی دیموکراسی که دیدیم بیشترین استفاده از آن را بدترین دشمنان این کشور کردند، ما را هشدار می دهد در برابر این جریان که زیر نام کار فرهنگی و آزادی بیان، توجیه می شود، غافل نباشیم.

شکستن باور ها و اعتقاداتی که مردم را زیر چتر یک هویت و در میان یک کشور، گره می زند، ایجاد درز برای گسست و از هم پاشیده گی است. بی خود نیست که جریان ها و افراد قومگرا، بسیار کوشیده اند با ایجاد ذهنیت هایی که اینک با شعار های فدرالی، هر که هر چه خواست انجام دهد، می کوشند عملاً مردم ما را برای جدایی و دوری، تحریک کنند.

 عوامل، عناصر و ابزار زیادی اند که می توانند جهت ایجاد درز در میان ملت، موثر واقع شوند. یکی از مهمترین این عوامل، دوآلیسم است. دو مبدایی که در بررسی مکتب های فلسفی، جای خودش را دارد، زمانی که سیاسی می شود، با ترسیم خط های فاصل، کمک می کند اعتقاد بر آن چه که تا پیش از آن، مبدای واحد، معرفی می شد، مشکل را چندگانه و وسعت ببخشد.

زور آوردن برای جا انداختن کلمه ی «افغانستانی» که اکنون فقط در ذهن گروهک هاست، متاسفانه با بخشی از بدنه ی حاکمیت های ائتلافی و بازار آزاد افغانستان، تعمیم    می یابد و مخالفان با استفاده از ابزار فرهنگی و رسانه یی، می خواهند هرازگاهی به فکر افغانان خطور کند. در حالی که اکثر مردم در برابر آن، عقب نخواهند نشست، ذهنیت های ایجاد شده ی ناشی از آن در اذهان کسانی که از ناگواری ها و حساسیت مردم، سوژه می سازند، تاثیر می گذارد. 

اصطلاح «افغانستانی» با داشتن اصل کلمه (افغان) حتی در این صورت خود نیز نمی تواند  از اصالت های افغانستان، فرار کند، اما دو دسته گی در امر کاربرد آن، هرچند هنوز موافقان بسیار ندارد و با رواج کلمه ی افغان که از هزار سال تاکنون در جسم و جان مردم ما پخته شده است، شانس بقا نمی یابد، اما در فضای سیاست زده و دشواری های ناشی از آن، بی توجهی در برابر استفاده ی عمدی این اصطلاح (افغانستانی)، چندگانه گی ایجاد      می کند تا باور مردم بر اتحاد که در واقع با دربرگیری همه، امتیاز کم و بیش و رنگ و وارنگ را منتفی می سازد، تضعیف شود. بنابراین مفهوم ملت که در حقیقت تضمین  کننده ی واحد سیاسی- جغرافیایی می شود، با عقب نشینی در مواضع انفرادی، بی مفهوم می شود.

چتر واحد که پوششی برای دربرگیری دارایی ها، ارزش ها و منافع همه گانی است، در هر کشوری با یک نام واحد، ساخته می شود. اگر این بنا که سقفی ست بر فراز همه، آسیب ببیند، چه کسی تضمین می کند توده های زیر آن، زیانمند نخواهند شد؟

استفاده از اصطلاح «افغانستانی»، مردم را در امر باورمندی بر ملت واحد، حقوق ملت ها و منافع ملی، به سختی آسیب می زند. در کشوری که هرکسی با هر نامی، قد علم کند، تامین عدالت اجتماعی که با نسخه ی مشخص، تجویز می شود، هرگز نهادینه نخواهد شد. افزون براین زمانی که دیگر خبری از بیگانه نباشد، چه گونه امکان خواهد داشت در جایی که مردم برای ارزش های افغان و افغانستان، حاضر اند قربانی دهند، جرات خواهند کرد در کنار هویت افغان، مقوله ی خودشان را بسازند. این، مساوی به درگیری و نابسامانی خواهد بود.

نوشتار و تلفظ عمدی اصطلاح افغانستانی، بدون هیچ شبهه ای برای تفکیک و ایجاد تفرقه در میان مردم ما، از سوی شماری مزدور و یا هم خیلی بی شعور، استفاده می شود؛ کسانی که آن قدر ظاهربین اند که فکر می کنند نام افغانستان، تغییر یافت، مشکلات نیز تغییر می یابند. اگر این جادو، میسر بود، سال هاست می گویند: مخالفان مسلح، برادران مایند! اگر این قدرت وجود می داشت که هر جنایتکاری را با خطاب فرشته، بی خطر می ساختیم، اکنون بسیاری از ایدیالوژی ها، مکتب ها و فلسفه ها، فقط با تغییر نام، نکوییده بودند.

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind