07.04.2017 (18.01.1396)

داکتر سید خلیل الله هاشمیان

هموطنان محترم! نوشته ای خواندم بزبان پشتو بعنوان(سپین سرکچکول) که نویسندۀ آن نام خودراافشاءنکرده، بلکه از نام مستعار(کچکول) استفاده نموده،اما متن مقاله که عریضه ایست بحضور طالبان ، مورد پسندوتائید من قرارگرفته که ترجمۀ آنراذیلا برای نشرتقدیم میکنم:

عریضۀ(کچکول سرسفید)بحضورطالبان افغان

برادران معزز طالبان افغان، اسلام علیکم ورحمته الله وبرکاته !

دراثرحمله وتهاجم امریکاکه بتاریخ 7 اکتوبر2001 بالای افغانستان صورت گرفت،تاایندم چیزی بیشتراز15 سال میگذرد- مفادستراتیژیک وطویل المدت این تهاجم به خودامریکاوپاکستان رسیده، اما بدبختی بزرگ آن به تمام ملت پشتون در دَور وبَر افغانستان رسیده است.اکنون چین و روسیه هم میخواهندکه منافع ستراتیژیک خودرادرافغانستان پیاده کنند. پاکستان که یک دولت(کامپرادور)ودلال است ودرخاک افغانستان دست یافته، اکنون خودرادر بغل چین و روسیه شامل میداند.

اکنون مسئولیت شماطالبان افغانست که بعوض انفجارات وآدمکُشی، بمنافع   ملی وطن خودتان توجه مخلصانه وجدی نمائید- طالبان افغان باید سنگر سیاسی خودرادربین اباسین بشناسند،نه درخط تحمیلی واستعماری 123 سالۀ مارتیمردیورند- حکومت دست نشانده، گَدوَد،پنجاه فیصد وفاسد کابل به مفهوم وارزش "منافع ملی"نمیفهمد،چونکه کله ودماغش درشکمش واقع شده- امیدواریم طالبان محترم افغان این ضرورت رااحساس نموده وهرچه زودتر بامقامات صلاحیتدارامریکادرتماس شوند تاازین طریق درتمام افغانستان و(دَور وبَرآن)امکانات زندگی مسالمت آمیز راایجادنمایند.

اسلام درعربستان نازل گردید-امادرحال حاضرهمه ممالک شرقی بمنظوررفاه امنیت وتجارت خودبکمک وپشتیابی امریکااحتیاج دارند.افغانستان بزرگ (بشمول دَور وبَر آن)به همکاری،کفایتهاوتوانایی اولادخود، مانند شما طالبان، ضرورت دارد- هرقدرکه جنگ دوام پیداکند، بهمان اندازه عناصر قبلافاسدشده به ادارۀ فاسدکنونی اضافه میشوند- امید است که نظرتانرا دربارۀاین پیشنهادمنتشر سازید- بااحترام(کجکول).

باتائیدکامل عریضۀشاغلی(کچکول)،یک موسپیددیگرافغان(هاشمیان)نیز نام خودرادرین عریضه شامل میسازدواین عریضه رابقسم یک(قرطاس سفید) به  دسترس همه افغانهامیگذاردتا کسانیکه خواسته باشند، نام خودرا درآن اضافه کنند- بامیدآنکه طالبان افغان بصدای هموطنان خودلبیک گویند.

باعرض احترام – سیدخیل الله هاشمیان – 5 اپریل 2017

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentar schreiben

Kommentare

 • خوشال (Samstag, 08. April 2017 21:13)

  اولا جهانبینی طالبان ( که خواهان نظام اسلامی هستند) با جهان بینی شما ریش سفیدان و مستشرقین (که نظام دموکراسی و سکولریستی می خواهند)در قطب متضاد قرار دارد
  دوم، شما ان طالبان را مردم کش و انتحاری معرفی کردید که به خاطر دفاع (خاک، مردم، ازادی، دین و ناموس )این کشور با مال و جان شب و روز قربانی می دهند،
  سوم: شما کچکول ریاکارانه شما با امریکا پیش نمایید که کشور مارا اشغال کرده طالبان سر امریکا حمله اور نه شده .
  جارم:هدف اصلی این نوشته ریاکارانه شما کریدت ګرفتن از باداران دجالی شما می باشند.
  پنجم مردم مجاهد ما به کمک امریکا ضرورت ندارد انها باید کشور مارا ترک و از کشتار ما دست وردارند و این اداره غلام ، فاسد و بی کفایت را هم از سر ما دور نمایند، مردم دون همت په کمک امریکا ضرورت دارندافغانها بانصرت خداواند و همت افغانی می توانند امرار حیات نمایند اګر نه می توانند بمیرد خوبتر است.
  یاداوری: ان شخص ایکه شما اورا ناشناخته معرفی کردی زیریکیار نام دارد در نوشته او ذکر شده شما اورا از نزدیک می شناسید و با تفاهم او این را نوشته کردید. جهانبینی مشابه و مثل شما شاګرد مکتب دموکراسی ، سکولریستی و کمونستی می باشد . شما منحیث یک داکتر نام اورا در نوشته او و نه تصویر اورا شناسایی می کنید ؟ عوام فریبی نیست؟ .

 • A. Halim Hakimi (Sonntag, 09. April 2017 00:46)

  A typical Agha-Sahib presenting " Kaj-kool " style advice seeking to solve a very complex issue.

  The two Professors should be reminded that Freedom is taken, not given.

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder