سيد عبدالوهاب المان
Said Abdul Wahab - Germany

د بل په توره

چي د بل په توره خان سې خان به نه سې

صرف د پلار نیکه په نام به افغان نه سې


بې غیرته بې همته چي را لوی سې

تش په باټو به اتل د جهان نه سې 

   
هغه مشر چي په غم د خلکو نه وي

ښه رښتین به دي سالار د کاروان نه سې


بشري حقوق نارې ټول چالبازي ده

د غریب د زړه پر هار به درمان نه سې

 
چي د کونډي او غریب پر حق تیری کړې

په لو ږیره به صادق مسلمان نه سې 

       
چي کاسه یي د خیرات همېش په لاس وي

هغه ملک به په اختیار د خپل ځان نه سې

 

سید عبدالوهاب – المان
20.05.2013    

څلوريځي

چي نوی کال سي خلک هوسیږي

په یاد د خاوري مي غم ډیریږي

و طن مي نسته ، یاران مي نسته

بیهوده ژوند دی دلته تیریږي

-----------
دا دنیا د جنګ میدان دی

څوک غلام څوک به بادار وي

هغه قوم چي علم یې نه وي

همیشه به خوار او زار وي     

----------

چي دي مځکي کړئ را کش د ژوند تناب

په کرار کرار ژوند دي سي په عذاب 
           
ښایسته ښکلې دنیا در څخه ځغلي

      هوسونه ، اُمیدونه سي نایاب               

----------

په ګرداب کي د زمان هر څه ډوبیږي

یاد دغم او خوشحالي کرار کمیږي
           
د غه لار دغه دستور د طبیعت دی

د ژوند کاروان پر مخ باندي خوځیږي   

 

سید عبدالوهاب – المان
20.05.2013

 

بیرته شاته       مخ ته