08.01.2019 (18.10.1397)
سخریه ګویی ترمپ
عبدالرووف لیوال

دونالدترمپ دراولین جلسه ی کابینه اش درنخستین شب سال جدید ترسایی کلمات سخریه آمیز معنی داری رادربیانیه خود اذعان داشت که قابل تعمق وتامل بوده ،خوبست به تفسیرآن چنین پرداخت.

درقسمتی ازسخنان خود ګفت ( مودی به تمطراق برایم تکرار مینمود که من درافغانستان کتابخانه ی بزرګی ساختم ، آیا درافغانستان کسی کتاب مطالعه مینماید؟)

باوجودیکه کشوردوست ما هندوستان درطول ۱۷سال ګذشته بیشترازسه میلیارددالررادراموررفاهی به افغانها مصرف نمود ، ولی تلویحاٌبه برداشت ترمپ هند باید مصارف فوق رادرمصارف نظامی واعمارآنعده سد های آبی مصرف مینمود که آب درحال رفتن به پاکستان رامهار میکرد ،تاضربه ی کوبنده ی برحریف خود (پاکستان) وارد مینمود ، بجای اینکه به افغانستان طویله ، دارالفساد (تعمیر پارلمان) ساخت وضمناٌ اشاره اش به محافظه کاری وعدم قاطعیت هند بود.

نیشخنددوم هم (آیادرافغانستان کسی هست که کتاب مطالعه نماید) که تاجایی بجا وقابل تامل است ، مقصد ترامپ از مطالعه ی علوم عصری ساینس بوده که افغانها به فرسخها ازآن بدورمانده اند ، نصاب تعلیمی معارف وتحصیلات عالی آنقدر درافغانستان فرسوده ، بې سویه ،پیش پا افتاده ومضخرف است که حد ندارد سویه علمی یک محصل که دررشته ی ساینس درجه لیسانس را تصاحب مینماید بربراست به سویه شاګردصنف سوم مکتب کشورهای پیشرفته وواقعاٌ سزاواراستهزامیباشد.

درکنایه ی سوم هم علاوه کرد که شوروی وقت ، حق داشت تا تروریستان را سرکوب نماید که این قسمت بیانیه ترمپ به مزاج حکومت افغانستان خوش نخورد وخواستاراستیضاح این ګونه اظهارات شدند، البته این قسمت بیانیه ګویاازتند مزاجی ترمپ تراوش نموده بود وتلویحاٌ این را میرساند که ګویا طالب ومجاهد روی یک سکه اند، وحتی میرساند که طالب وافراطیت زایده ی همان مجاهدین دوران شوروی هستند ،این برداشت ترمپ را میتوان ګفت که خود یک برداشت افراطی ودورازانصاف تلقی میشود .

اشاره ی چهارم ترمپ هم این بود که ما شش هزار میل از آنجا(افغانستان) دورهستیم ،چرا باید آنجا برزمیم وعلاوه کرد که هند ، روسیه وپاکستان درآنجا هستندوباید بجنګند وکنایه اوبه دوام جنګ درافغانستان ازجانب این کشورها مبین این است که افغانهاازین بیشتربه هلاکت برسندوبه قیاس آنها که میګویند افغانستان تنها ګورستان افغانهاست بدین معنی که افغانهای که کله ایشان به تنه ایشان میارزدازافغانستان بیرون شده اند ویګان لوګه وپُګه درآنجا حیات دارند که زندګی شان آنقدرهم مهم نیست وآن افغانهای که کله ایشان به تنه ایشان میارزد ، زمانیکه میمرند ، میت شان به این ګورستان (افغانستان) انتقال داده میشود که این طرز تفکرنادرست وچنین اظهارات خلاف داعیه ی بشری می باشد .

نتیجه ! امکان دارد اظهارات فوق ترمپ از جمله ی حقه بازی های اتازونی وارو او باشد . ولله اعلم

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentar schreiben

Kommentare

  • razmohammed mohmend (Mittwoch, 16. Januar 2019 03:07)

    SALAMOALIKUM/THE MEAN TALIBS&MUJAHEED ARE SAME THING.
    BOOTH IS SUPPORT BY I S I,
    BOOTH FOR BURNING SCHOOLS/DESTROIED PUBLIC PROPERTY.....

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind