10.01.2017 (21.10.1395)
رسانه ها از شگوفایی تا سرنوشت مغموم
عبدالرووف لیوال

قسمت دوم :

غضنفرهای رسانه یی غرب که افغانی الاصل امریکایی بودند مانند جلالی رییس بخش فارسی رادیو صدای امریکاVOAوعبدالجبار ثابت خبرنگاراسبق این رسانه ، یکی از ترس وهراس حتی از افشای نام مفسدین ، ازمقام وزارت داخله استعفی داد ودیگری هم که لوی څارنوال بود عوض اینکه جلومافیای فساد را سد شود چون پایش به غصب زمین بین وزیر اکبرخان وچور پورکشانیده شد (که به قول خودش کرزی احکام آنرا داده بود) ، موج بیکران فساد درافغانستان آنهارابه لبه ساحل برد  .

این دوقهرمان رسانه یی وقدرت برحال بودند حتی دومی کاندید ریاست جمهوری هم بود.

آنهاییکه ژورنالستان عادی رسانه ها بودند نسبت محافظه کاری وحتی بعضی شان درمقابل نشر خبردلخواه مافیابه اخذیک نمره زمین نایل وبعضی ها به وعده های چرب ونرم (سلیف) شدند.

متباقی اصولی ترین وپاکترین ایشان به شعار (شوله ات رابخوروپرده ات رابکن) اکتفا وتاحال مصروف هستند عده ی محدود که مبارز وبه ژورنالیزم وفاداربودند ازطرف مافیا شهیدشدند ویا مانند خانم ابراهیم خیل وغیره وطن را ترک نمودند (زیرا میدان منبعد به باطل سپرده میشود).

نهاد های حمایت از رسانه ها وکنسرسیوم های رسانه یی در افغانستان:

درجریان همین روند طلایی دو کنسرسیوم رسانی (کلید گروپ) وکنسرسیوم هشت رسانه یی بوجود آمد که متاسفانه نسبت نبود حمایه دولت وعدم تکوین یک دوکتورین علمی رسانه یی به شگوفایی نرسیدند .

چالش ها :

مافیای مختلف در کشور قلدری مینمایند که چالش بزرگ درمقابل فعالیت رسانه یی بوده از همان آغازروند تا اکنون ده ها خبر نگار از دست شان به کام مرگ رفتند – ده ها زندانی وحتی صدها لت وکوب شدند .

فرهنگ بی اعتنایی وعدم احترام به ژورنالست حتی دررده های دولتی به نظر میرسد – سخن گویان دولتی هیچ وقت بموقعش معلومات دردسترس ژورنالستان نمیگذارند وروی سیاست وتابعیت از اوامربالاها از اظهار حقایق طرفه میروند.

باوجود کار موثر انستیتوت گذارش دهی جنگ وصلح I.W.P.R گزارشدهی تحقیقی investigation reportingانکشاف ننمود  وعلتش هم چالش های فوق بوده .

(نی )ونهاد دیده بان از رسانه ها در تقابل با کمیسیون های بررسی از تخطی رسانه یی دولتی قرار گرفت  موازین ودوکتورین اصلی ژورنالیزم به حاشیه رانده شد .

باعرض پوزش که بین قسمت اول ودوم این مضمون وقفه یی طولانی زمان بوجود آمد.

قسمت اول را در اینجا بخوانید:

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

 

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder