20.09.2017 (29.06.1396)

داستان دوستی احمد خان پوپلزائی درانی(ملقب به مردانزائی) با الحاج حضرت شیخ سعدالدین انصاری  و آشنائی با اخلاف احمد خان پوپلزائی (درانی)
انجنیر فضل احمد افغان

از اسلاف احمد خان درانی معلومات مؤثق تاریخی بدست نیست اما روایت است که احتمالآ احمد خان یکی از اخلاف علی مردانخان که اصلآ از قندهار و در زمان سلط شاه جهان مغلی بر افغانستان(۱۶۳۹م) "صفحه ۲۹۹افغانستان در مسیر تاریخ میر غلام محمد غبار" حاکم کابل بوده باشد او در منطقه که زیست میکرد بنام گذر علی مردانخان شهرت پیدا کرد و باغ بزرگ و زیبائی را که در همان منطقه کابل احداث کرده بود الی امروز بنام خودش یعنی باغ علی مردان یاد میشود، گرچه جناب محترم محمد کریم خان ابراهیمی که دانشمند و نیویسنده پرکار و زحمتکش است یک سلسله تحقیقات خود را در باره علی مردانخان تحریر فرموده اند. اما متآسفانه معلومات بیشتر که اساس و بنیاد تاریخی داشته باشد که احمد خان  درانی را با علی مردانخان وصل نماید و او را مردانزائی نامند بدست نیست و به تحقیق بیشتر ضرورت است. انچه را که از بزرگان سینه به سینه انتقال نموده و بیشتر مورد اعتماد است در ذیل به رشته تحریر آورده میشود.
متن کامل را در اینجا مطالعه کنید:

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentar schreiben

Kommentare

  • محمد معصوم هوتک (Donnerstag, 21. September 2017 23:26)

    جناب انجنیر فضل احمد افغان معلومات بسی ارزنده و مفیدی راجع به جد امجد خود احمد خان درانی پوپلزائی مردانزائی نوشته و از خواندن آن مستفید گردیدم. در آغاز نوشته به ارتباط نسَبی احمدخان با علیمردان خان مشهور اشاره شده و خواستار تحقیق مزید شده است. تا جائیکه به این حقیر معلوم است، علیمردان خان پسر گنج علیخان از جمله افسران کردی نسب دربار شاهان صفوی پارس بوده و از طرف آنها بحیث حاکم قندهار تعین شده بود. وی در سال ۱۶۳۸ع نظر به اختلافی که بین او و شاهان پارس پیدا شد، قندهار را بدون جنگ به شهنشاه هند شاهجهان تسلیم نمود و بدیطریق مورد تفقد دربار مغل واقع گردید و به مناصب بلند نظامی رسید. علیمردان خان از لحاظ نژادی به کردان پارس تعلق داشت. پیوند دادن احمدخان درانی پشتون با علیمردان خان کرد نژاد از لحاظ اتنیکی افسانه ای بیش نخواهد بود. شاخه مردانزائی درانی یکی از شاخه های مشهور قبیله پوپلزائی بوده و هیچگونه ارتباط با علیمردان خان کردی نسب ندارد. اینکه وجه تسمیه مردانزائی چه خواهد بود، به صاحب این قلم معلوم نیست ولی آنچه مسلم است این است کهارتباط نسَبی با علیمردان خان کرد نژاد ندارد. با عرض حرمت
    محمد معصوم هوتک

  • انجنیر فضل احمد افغان (Freitag, 22. September 2017 11:51)

    شخصیت معزز و محترم جناب محمد معصوم خان هوتک از معلومات شما جهان سپاس در عزت و حفظ خداوند باشید

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder