28.02.2014

خودفروشی زنها در افغانستان
       
آرزو پوپل  

 امروز در کشور اسلامی افغانستان، که در آن بر اساس قوانین موجوده اسلامی و شرعی خود فروشی مرد، زن و طفل ممنوع می باشد، هزار ها تن دختر و خانم مشغول فروش جسم شان جهت پیدایش پول و تامین زندگی روزمره اند.

 

جنگ و غربت از جمله عواملی اند، که سبب وادار سا ختن آنان به خودفروشی شده اند.

خانم های بیوه، که همین اکنون به تعداد بیشتر از 1‪,5 میلیون در افغانستان موجود اند، زنان ازدواج شده، که شوهران خود را به منظور دیگر متحمل نشدن ظلم و ستم های غیر انسانی آنان ترک کرده اند، دختران یتیم، که مسوولیت اعاشه و اباته همه فامیل را عهده دار هستند، و دوشیزه گانی، که بر اساس مشکلات مختلف مانند لت و کوب شدن، مجبور ساختن به ازدواج های اجباری توسط فامیل ترک خانه و کشانه کرده اند گروه زنان خود فروش افغان را تشکیل می دهند

 

تجارت خود فروشی در افغانستان امروز بعد از خرید و فروش مواد مخدر منبع بشترین عایدات می باشد. ولی با کمال تاسف قسمت بیشتر در آمد این کسب به کیسه های همان مردان جا می گیرد، که وظیفه دلالی این خانم ها به عهده دارند.

 

با وجود اینکه زنان خود فروش توسط مردان دلال شان از هر نگاه مورد اذیت و آزار قرار می گیرند، ولی باز هم آنان به همراهی این مردان ضرورت دارند، به منظور اینکه صرف این آقایان اند، که مردان مشتاق و قادر به پرداخت پول را جستجو، این خانم ها را از یک محل ملاقات به محل دیگر آن همراهی و هم حمایت و محافظه در صورت موجود بودن خطر جسمی و حیاتی کرده می توانند.

 

مقدار پولی، که برای گذشتاندن یک روز با یک خانم خود فروش پرداخته باید شود، از 80 دالر امریکای آغاز می گردد. نظر به دلیل اینکه دیگر مرد مشتری خواهان اجرا و بر آورده شدن کدام خواب ها و خیالات اش با خانم خود فروش است می تواند مقدار پرداخت مزد یک روزه زن خود فروش بیشتر باشد.

امروز از کمبودی مشتریان قادر به پرداخت پول برای این خانم ها نمی توان شکایت کرد. به اندازه کافی و حتی بیشتر از آن هم مشیریان داخلی و خارجی وجود دارند،که به این تجارت روز به روز رونق می دهند.

مشتریان این خانم ها کی ها اند؟

مردان صاحب پول و رسوخ، که می خواهند به زندگی خسته کنده روزمره شان با گذشتاندن وقت با این زنان رونقی ببخشند، مردان ازدواج کرده و ناراضی از زندگی زنا شوهری شان و پسران مجرد، که توان مندی پرداخت مصارف گزاف و کمر شکن ازدواج های افغانی را ندارند.

 

خانم های خود فروش، که روزانه از ساعات یک تا به سه بعد از ظهر به روی جاده های شهر های بزرگ افغانستان مصروف پیدا کردن مشتریان اند، همان دسته از زنان در تجارت خود فروشی اند، که بدون دلال مصروف کار اند و به مقدار پول کم پایان تر از 3 دالر امریکای برای یک ساعت در خدمت مشتریان شان قرار می گیرند.

دسته دوم زنان را در تجارت خود فروشی خانم های تشکیل می دهند، که دارنده دلال اند. با آنان نمی توان بدون شناخت قبلی با دلال های شان در تماس شد. برای گذشتاندن وقت با این خانم ها باید مقدار بیشتر پول را در اختیار داشت.

 

دلال های این زنان با مهارت غیر قابل باور در قسمت ترتیب و تنظیم این تجارت در اجتماع ظاهر می شوند، که اگر همه همچو زرنگی و مهارت در دیگر عرصه ها به کار بدهند، دیگر به زودی افغانستان از جمله عقب مانده ترین ممالک جهان به شمار نخواهد رفت.

 

با وجود رونق این تجارت در افغانستان کنونی و وجود داشتن مشتریان پول دهنده آگاه نبودن خانم های مشغول به کار در عرصه خود فروشی از خطرات صحی، سرایت امراض جنسی از انسان به انسان در صورت احتیاط نکردن و مانع آن نشدن و جلوگیری از حمل های غیر از پلان یکی از جمله نقایص عمده این شغل به شمار می روند.

 

مشکلی دیگری، که بعد از سر نگونی حکومت طالبان اجتماع افغانستان مبتلا به آن شده است، حضور داشتن زنان خود فروش خارجی در افغانستان است. آنان به صفت کارگر داخل خاک افغانستان شده بعدا در خانه ها و رستورانت های مخصوص خودشان به خود فروشی می پردازند و در خدمت مشتریان شان قرار می گیرند، که در قدم نخست مردان خارجی و در داخل افغانستان مشغول به کار اند.

نظر به قوانین دپلوماسی موجود بین افغانستان و ممالک مانند اوکراین، چین، فلیپین و پاکستان، که این زنان اهل همین کشور ها اند، و ذیدخل بودن اشخاص بلند مرتبه و با نفوذ افغان در این تجارت خود فروشی با خانم ها ممنوع قراردادن کار و فعالیت آنان و دلال های شان نه تنها کار دشوار بلکه هم نا ممکن می باشد.

در حال حاضر یک مدتی است، که میان دلال های خانم های خود فروش افغانی و خارجی موجود در شهر های بزرگ افغانستان زد و خورد علنی و مسلیحانه به منظور جلب کردن مشتریان سرمایه دار و پر رسوخ افغانی برای زنان خود فروش خارجی و مشتریان خارجی برای خانم های خود فروش افغانی در جریان می باشد. حتی ایشان از قتل و کشتار و تخریب متقابل همدیگر دریغ نمی نمایند بدون اینکه اجتماع بی خبر افغان از این همه حوادث مطلع شود.

 

دولت اسلامی افغانستان علت اساسی رونق یافتن و رنگ گرفتن تجارت خود فروشی را درموجودیت بیگانگان در افغانستان می داند، که همه وقت سعی و تلاش و کوشش آوردندیموکراسی و مزایای زندگی راحت غربی را در کشور دارند.

علما و روحانیون افغانستان همه وقت یاد آور سال های می شوند، که در آن افغانستان تحترهبری طالبان با این مشکل مهم و ضد اخلاقی جامعه افغانی در نبر نبود. با وجود اینکه گذارشات رسمی و غیر رسمی بعضی مراجع خارجی از مشغول بودن خانم های بی بضاعت در جریان حکومت طالبان به خود فروشی اطلاع می دهند، چونکه حکومت آن زمان کار زنان رادر اجتماع ممنوع قرار داده بود و برای آنان به جز از اینکه جسم شان را در عرضه فروش بگذارند دیگر راه جهت کمای پول برای تعمین زندگی باقی نمانده بود.

طوریکه وقت و زمان نمایان کرده است و خواهد کرد جامعه افغانی پایدار به اصول و اساسات فرهنگی و کلتوری همیشه کوشش چشم پوشی از این مشکل اجتماعی و بیشتر اوقات تمثیل موجود نبودن آن را کرده است و در آینده هم خواهد کرد.

 

در اجتماع زنان خود فروش همشه مورد دشنام، اهانت و لعنت قرار گرفته اند بدون درکمعذوریت ها و شرایط ناگواری، که ایشان را مجبور به اجرا این شغل می کنند.

 

چه جای افسوس و تاثر است، که ما ها این خانم ها را به عنوان اشخاص غیر قابل برداشت و ضرر رسان به اجتماع به دار عزت وشرافت و انسانیت می آویزانیم و هم زمان با آن این پدران و برادران و شوهران ما ها اند، که مشتریان مشتاق و وفادار این گنه کاران اند، که دور از چشم همه سر به قدم های آنان می گذارند.
کابل نات

Kommentar schreiben

Kommentare

 • Ahmad Amin (Sonntag, 02. März 2014 10:38)

  خود فروشی زن ها در افغانستان

 • Ischwar Dass (Sonntag, 02. März 2014 19:11)

  بسیار شادمان شدم که خانم آرزو پوپل را دوباره صحت و سلامت دیدم. خداوند در امان خویش این خانم دلسوز و نویسنده ی مردمی را داشته باشد. آمین

 • سیمانور (Sonntag, 02. März 2014 22:29)

  این جانم که این مظمون را نوشته کرده است واقعآ که در این رشته یسیار تجربه و مهارت دارت دارد.

 • Mullah Habibullah (Donnerstag, 06. März 2014 20:01)

  Madam Popalak,
  I am reading your second useless article about Afghan Women. I do not know what makes you to write so many useless sentences. I mean what is your solution for the problem that you are exploring.
  Maybe, you have nothing to do, so for free time, you add sentences to wave an essay of your ideas. I guess this is your gift for International Woman Day : )
  Poverty, political instability, socioeconomic condition and miserable consequences of war are some factors of undesirable, destitute and poor life for Afghan Citizens. You cannot exclude men, women
  or children. All of them are suffering. Afghanistan need peace, good governance, and order in order to safeguard its citizens' rights and responsibilities.
  Afghan women has enjoyed respect, honor, love and peace, advancement in career in the past. The future can bring the same life to them as long the above mentioned factors are eliminated.
  Wake up!

 • haji hikmat habibi (Samstag, 08. März 2014 07:10)

  دااوسنی تجارت ته هم باید وکتل سی چی خلگ ورته انتخابات وای

 • جمال خان بارکزی (Mittwoch, 26. März 2014 12:04)

  خواهرم آرزو پوپل!

  این از یک گزارش بیشتر به یک داستان فلمی میماند، در هر جامعۀ خودفروشی زنان وجود دارد، به یقین گفته میتوانم که کمترین وافعات ان در افغانستان خواهد بود... یک گزارش تحقیق باید مستند باشد، ارقام وحشتناک
  که آرائه شده است بدون منبع میباشد... گزارشگر همچو یک مسائل در افغانستان یک زن بوده نمیتواند...

  این گزارش شاید از کدام اخبار لاهور کاپی و پیست شده باشد اندک تغییرات در بوجود آورده شده باشد.

  باوجود فقر، زنان بیوه، پسران مجرد، خشونت علیه زنان، عروسی دختران به خلاف میل شان بازهم کمترین واقعات خود فروشی در وطن عزیز ما افغانستان را میتوان دریافت نمود... افغانها خوشبختان یک ملت سربلند ، باعزت
  و وقار هستند. برخلاف ایران و پاکستان اگر کدام دختر ویا زنی با روابط غیر مشروع در محل افشا گردد دیگر نمیتوانند در آنجا به زندگی ادامه دهند.

  کوشش کنید موضوعات را کمی واقعبینانه تر نوشته نمائید زیررا ذهنیت افغانهای که در خارج هستند مغشوش میشود و اگر کدام ایرانی این مقاله را بخواند برداشت خلاف واقعیت از جامعۀ پرافتخار افغانی که از همه
  امکانات دنیای مدرن محرم اند ولی صرف با همین حس غرور و عزت زندگی میکنند، را خواهند نمود.

  این کدام گزارش خارجی است که برای افغانستان تغییر داده شده است، به یقین.

  تشکر
  برادر تان

 • Wahdat (Montag, 21. Juli 2014 11:55)

  I like to see these things

 • حیران (Donnerstag, 25. September 2014 05:48)

  دا یو واقعت زمونږ د ټولنی ده په رښتیا هم داسی ډیر واقعیتونه دی چی زمونږ د سترګو حال دی زمونږ په اوسنی ټولنی کی

 • Yousuf Amin (Sonntag, 28. September 2014 06:37)

  مننه د پوپل خور سخه چی زموک د تولنی یو تریخ واقعیت باندی لیکنه او ریسرچ کری، کیدای شی چی ددی لیکنی سخه سوک خوخ او سوک نا خوخ وی خو حقیقت همدا دی سه چی په گزارش کی تاسی وینی، په دی هیله چی دولتی
  چارواکی دی مسلی ته جدی پاملرنه وکری

 • سلیم (Sonntag, 28. September 2014 16:55)

  چو میبینی که نابینا و چاه است---اگر خاموش بنشینی گناه است
  در کشوریکه فروش جنسی زنان نظر به قانون منع است. کسانیکه میدانند و یا دعوای موجودیت اداره شده ای روسپیگری را در کشور میکنند پس چرا به مقامات مسوول دولت درمورد اطلاع نمیدهند؟

 • سید محمد مسعود قادری (Dienstag, 14. Oktober 2014 13:21)

  فکر کنم خانم شما خیلی غلو کردید. جالب این که این گزارش را از کجا جمع اوری نمودید. همه پوچ و بی معنا . در هر جامعه ی خود فروشی است لطفا از بیکاری چیز های مزخرف ننویسید بس است با آبروی مردم باز نکنید.
  برایتان پیشنهاد میکنم بیشتر داستان کوتاه بنویسید. چون کارهای تحقیقی آسان نبوده اسناد و شواهد باید ارایه داده شود. تشکر

 • razmohammed kamawall (Samstag, 04. April 2015 02:54)

  please remove this subject
  from your site,
  very bad,afghanistan is islamic
  invironment,and if some one
  do bad things mybe financial issue,

 • Joseph (Montag, 22. Juni 2015 13:20)

  Hello Everyone, I read this article as will, but seems to me some of these words are true not everything, I read most people's comments, and that's true to looks like some people watching movies and
  the next day sitting beyond their computers and trying to write something to make everyone get in to the page and read. Anyway believe it or not, some of it is true may be 05% of all her story.

 • حبیب بلوڅ (Samstag, 17. Oktober 2015 20:14)

  لومړی د ټول افغان کارکونکوو ته سلام وایم: دویم تاسو د بلوڅ قوم په اړه چي کومه شمیرنه کړې ده، دا ناسمه ده، بلوڅان د کندهار او هلمند په جنوب او په نیمروز ولایت کي له زرهاوو کلونو راهیسته اوسي، او نژدی
  د افغانستان په ۲۴ ولایتونو کی شتون لري، یاد دري ولایتونه د بلوڅو تاریخي سیمي دی او نورو ولایتونو لکه کندز سرپل تخار او داسي نورو ولایتونو ته کوچیدلي دي چي ددوی ټوله شمیرنه له دری میلونه زیاته
  ده.
  تاسو کولای شئ چي په افغانستان کي په دې اړه له جناب عبد الستار پردلي سره یا د انجمن جوانان بلوچ سره ایړکه ونسئ، چي دوی به سم معلومات درکړي.

 • Sher-sha (Montag, 19. September 2016 17:54)

  Very well written. Very good information about the present situation in Afghanistan.
  Thank you for the information.
  God bless you.

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind