04.05.2018 (14.02.1397)

جناب رییس جمهور! لطفاً جدی بگیرید

اورانوس آریا

 اگر دست فاسدین را از اداره ثبت و احوال نفوس کوتا نکنید، دیگر به شما و شعار های شما مبنی بر مبارزه با فساد اداری باور نخواهیم کرد. عبدالصبور عطاری، رییس توزیع و خدمات تذکره های برقی و رییس پروژه تذکره های کاغذی، نه کار را می فهمد، نه ظرفیت دارد و نه هم مدرک تحصیلی. او در همکاری با نورالله رحمانی، رییس منابع بشری این اداره، صد ها هزار افغانی را در بدل مقرری های پروژه توزیع تذکره های کاغذی بدست آورده اند.

جناب رییس جمهور! چگونه شایسته سالاری است که شما هر روز شعار میدهید؟ کسی که فارغ صنف دوازده نیست و خود را ماستر معرفی کرده است و شما او را به حیث رییس توزيع و خدمات تذکره های برقی و رییس پروژه توزیع تذکره های کاغذی گماشته اید! با کدام معیار و شایسته گی؟ چرا اسناد تحصیلی این افراد بررسی نمی شود؟ چرا بر اساس روابط در موقف های بلند این اداره مقرر می شوند؟ آیا فاجعه نیست؟ چگونه می توان با چنین افرادی حکومت با ثبات و عاری از فساد داشته باشید؟ آیا افراد شایسته، تحصيل کرده و صادق و کار فهم وجود ندارند؟ لطفاً لطفاً جناب رییس جمهور! اسناد تحصیلی این افراد را بررسی کنید و شایسته سالاری را به گونه ی واقعی آن تمثیل کنید.

 زمانی که مردم حاضر اند در راستای مبارزه با فساد اداری با حکومت هم گام شوند، چرا حرف شان را نمی شنوید؟ همیشه گله می کنید که مردم با حكومت در مبارزه با فساد اداری همکاری نمی کنند.

جناب رییس جمهور! به صداقت و قاطعیت شما در مبارزه با فساد اداری باور دارم.

شرح تصویر:

عبدالصبور عطاری و نور الله رحمانی.

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentar schreiben

Kommentare

  • Abdul Fatah (Mittwoch, 09. Mai 2018 09:08)

    بحال تاسف وضعيت را که جنات آريا صاحب در مقالهٔ شان ترسيم نمودند در سراسر کشور و در تمام ادارات حکومتى و دولتى حکمفرما است. کسانيکه که امروز در کشور حکم ميرانند کدام پروگرام براى اصلاح نمودن اين وضعيت نابسامان ندارند. در اجنداى کارى شان فقد يک ماده ذکر است: ادامهٔ وضعيت کنونى براى ابد. از پدر به پسر از پسر به نواسه و از نواسه به کواسه و ...و... و...و ...
    رئيس جمهور به تنهايى در مقابل يک دستگاه فاسد که ساختهٔ دست کرزى و شرکا ميباشد و چندين لکى است روزمره ميجنگد اما حاصل کارش در راه مبارزه با فساد خانمانسوز تا هنوزه محسوس و قابل لمس نيست. از سوى ديگر گاهى از گذشت و معامله گرى استفاده ميکند و حلقهٔ نابکار صداى ملت را بگوش وى نميرساند. چنين طرزکارش ملت را فوق العاده از وى ناخشنود ساخته است و به گذشت هر روز بر لشکر ناراضيان از وى افزود ميشود.
    وضعيت کنونى را فقد يک رهبر مصمم با داشتن آزادى عمل بلاقيد و شرط و يک تيم کارى مصمم و وفادار بمنافع عليايى کشور ميتواند دگرگون بسازد. اما در شرايط استعمارجديد اين صرف يک آرزو است و بس!

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind