16.07.2018 (25.04.1397)

تبانی با ایدیالوژی

مصطفی «عمرزی»

از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، بستري از تحولات عظيم سياسي و اجتماعي با پتانسيلی شكل مي گيرد كه جوانان ناميده مي شود. در اين درنگ كوتاه، سيماي كوچكي از پیامد فجايع و سياه روزي هايی را ترسيم مي كنيم كه چه گونه زماني كه تحريكات منفي، پشتوانه ي نيرومندی به نام جوانان مي يابند، معضلات حجيم مي شوند.

گروه هاي نظامي، احزاب سياسي، جريان هاي مذهبي و فكري، در چهار گوشه ي دنيا، براي تقابل با دل خواسته هاي شان، از توان جوانان حظ مي برند و دوسیه هاي اين ماجرا، سر به هزاران برگي مي زند كه خونين و چركين نیز اند.

در جوامع عقب مانده كه بهترين بستر تفكرات غير انساني و افراطي «تقابل» را ميسر مي كنند، مديريت هايی كه نتوانسته اند از نيروي جوانان به نفع سازماندهي و بهترسازي  استفاده كنند، اين سرمایه را رايگان، به نفع همان بدبختي هايی از دست خواهند داد كه در پيامد ناگواري ها، دهنه ي تفنگ می شوند.

هر روز، دوسیه هاي جنايي جواناني بيشتر مي شوند كه در نخست از فقر فقير شدند و در سطح دوم، آرمان هاي خويش را در تبانی با ايديالوژي های منفی خواب مي بينند، اما نارسيده به آغاز دنياي آرماني، محتوای هزاران خبر و گزارشی مي شوند كه در آن ها با سيماي خونين، تكه و پاره، نشرات هولناک هستند و در جريان بازتاب تقابل، طرف هاي درگير در بازي هاي ایدیالوژیک را براي توجيه مواضع به اصطلاح خوب و بد خودشان، كمك می كنند.

القاعده، امپرياليزم، شوونيزم، فاشيزم، كمونيزم، فارسیزم، انسداد ديني و توليدات مذهبي- فقهي، اگر در بسامد جهاني مي شوند و جا مي افتند، نه به خاطر آن است كه بسیار منطق دارند و خردبار اند، بل نيرويی آن ها را نهادينه مي كند كه متاثر از ناهنجاري ها سقوط كرده است و بلندي هاي زنده گي را در سراب ايديالوژي های منفی جست و جو مي كند.

تبانی با ايديالوژي های منفی كه با مردمسالاري، آزادي و حقوق بشر، اغراض موجودات متجاوز، زورگو و استعمارگر را نیز منتقل می کند، از هيچ مزيتي به اندازه ي تواني بهره نمی برد که جوانان نامیده می شوند.   

شرح تصویر:

شماری از جوانانی که بر اثر فقر اقتصادی و فرهنگی، ناگزیر شده اند به خدمت یک قوماندان شر و فساد درآیند.

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind