29.03.2017 (09.01.1396)

تاریخی که باید بخوانیم

(افغانان، لطفاً توجه کنند!)

مصطفی «عمرزی»

معرفی مجموعه ی هشت جلدی کتاب «تاملی در بنیان تاریخ ایران»:

در اوایل دهه ی هشتاد شمسی، زمانی که سید محمد خاتمی در ایران، طرح «گفت و گوی تمدن ها» را معرفی می کرد، در حوزه ی تاریخ و تحقیق، نخستین و بزرگ ترین    مجموعه کتاب های روشنگری منتشر می شوند که الحق در تاریخ روشنفکری ایران، بی نظیر بودند. شکاکیت دایم، از این حیث که انبوه تاریخ ایران، اشکالات زیاد دارد، صحت و سقم آن چه را از آن، در تبیین و توضیح در برمی گرفتند، در وهمیات دیگری منتقل  می کرد که یکی در پی دیگر، مساله ی فهم تاریخی را در جایی که تاریخ رسمی ایران می گفتند، به «نا مفهوم» می رساند.
متن کامل را در اینجا بخوانید:

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder