از راست به چپ: داکتر رمضان بشردوست - داکتر سید خلیل الله هاشمیان

25.03.2017 (05.01.1396)

از جانب داکتر سید خلیل الله هاشمیان
به محترم داکتر رمضان بشردوست

دانشمند ومبارز محترم داکتر صاحب بشردوست !

پیام شما معنی ومفهوم بهاررا روشن ساخت، خصوصا اینکه مهربان باشیم، چونکه لحظۀ بعد نمیباشیم...ازخداوند برای شما صحت خوب وطول عمر مسئلت مینمایم- اگرچندنفردیگر مثل شما پیدا شود، آنهمه بدبختی هائیکه شما فهرست کرده اید، ناپدید میشوند.

وضـع دنـیـا هیچ بر دیـوانـه  تاثیری نـکـرد

بیشتر این برق عبرت خرمن فرزانه سوخت  (بیدل)

وهـم می بـالــد که  داد  آرزو هـآ  دادن اسـت

یاس می نـالـد که اینجا هیچ نتوان کرد ورفت

این زمان (بیدل) سراغ  دل چه میجویی زما

قطره خونی بود وچندین بارطوفان کرد ورفت

 

محترما! مسلک من زبانشناسی است - نه معنی این دوکلمه (یاشه  سین ) را فهمیدم، ونه اینکه بکدام زبان تعلق دارند. با عرض سلام ها و بوسه ها واحترامات فایقه - 

سیدخلیل الله هاشمیان

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder