17.03.2019 (26.12.1397)
این بارسوم است که امریکا مارابه پاکستان میفروشد
عبدالروف لیوال

تاریخ ۴دهه ګذشته این را به اثبات رسانید که امریکاباراول درسال  ۱۹۸۰به بهانه ی جهاد، باردوم درسال ۱۹۹۵به بهانه ی رهایی از شروفساد (تعمیل پروسه ی یونیکال ) وبارسوم هم همین حالابه بهانه ی صلح مارابه پاکستان فروخته است.

 اظهارات اخیرعمران خان مهر تایید را به ادعای فوق ماحک مینماید ولی شور بختانه کجا ست آن عقلی که این رادرک نماید .

 در طول همین ۴ دهه ی ګذشته افغانستان ومردمش برای پاکستان ګاو شیری بوده ، که ازین بابت منفعت بزرګی به خود کمایی کرده است ، مذاکرات پنهان صلح ازمردم ما ودیده درایی قطربااشتراک شش تن قطری عقب پرده به اثبات میرساند که درتحت کاسه نیم کاسه ی خطرناکی قراردارد ، افغانستان پارچه ،پارچه هم ازلحاظ وحدت وهم از لحاظ اقتصادی به قُچ بزکشی میماند که   کشورهای ذی النفع هرکدام آنرا میخواهد به دایره ی حلال برساند ولی این قچ بیچاره روز تاروزدرکش وګیر این کشورهای منفعت طلب خورد وخمیرمیشود وهیچ کسی به داد آن نمی رسد .

 بهتر آنست که مردم ما بخود بیایند ازخواب غفلت بیدار شده ، مطابق ارشادات دینی ما که خداوند (ج) فرموده ((مردمی که خود سرنوشت خودراتعیین نه کند ، من هرګزسرنوشت آنها راتغییر نمیدهم) ایجاب مینماید که دیګر از حالت ګوسفندی برآیم ودنباله روی به اصطلاح (رهبران مذهبی) را که دورازدانش وساینس هستند رها کنیم وبنام مذهب دیګر فریب نخوریم ، متحد شویم با اتحاد اشخاص بیطرف وجوانان راشد خود ،درد های خودراالتیام بخشیم ومن الله توفیق

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentar schreiben

Kommentare

  • raz mohammed mohmend (Montag, 18. März 2019 06:23)

    thank you
    lival sahib
    very nice you wrote

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind