19.09.2017 (28.06.1396)
افغان های وطن دوست با کمترین فرصت، صرف یک انتخاب دارند، که نباید از دست داد!
تاج الدین ملت مل              
                              

براران و خواهران محترم!

بیاید مشکلات امروزی کشور خود را بدرستی درک و دقیقآ ارزیابی نموده، و مردانه وار به اشتباهاتی که در طول تاریخ از همه ما، و بزرګان قبلی ما شده، اعتراف نموده، و در حل ان چاره اساسی را در پیش ګیریم. می دانم که مثل شما عده زیادی افغان های سالم، پاک، صادق  و وطن دوست هستند، که بالای این ملت و مردم دلهایشان میسوزند.  اما تا الحال نتوانسته اند برای حل ان بححران یک چاره اساسی را پیدا نمایند.  میخواهم برای صرف وقت ګرانبهای شما موضوعات را طور اتی خلاصه نمایم:

۱-  تحلیل ما اینست که ما افغانها در مجموع به دیموکراسی و سیاست علاقه مند هستیم.  اما یک تعداد زیادی به این باوراند که یک فرد خوب می تواند به اساس پاک بودن شان به تنهایی و بیدون یک تیم سالم سیاسی این مملکت را نجات دهد؟  من درین شرایط کشور مان این کار را از معجزه کمتر نمی بینم، و معجزه تنها کار پیغامبران بوده است.  اتکا با افراد ولو که بسیار پاک هم باشند، بدلایل متعدد نمیتوانند وسیله نجات، صلح و ثبات دایمی در کشور ما شود.  و اشخاص که تلاش مینمایند که مردم را به چنین عقاید معتقد سازند، نیز اشتباه عظیمی را در برابر ملت مرتکب می شوند، که متاسفانه اثرات سؤ انرا یا درک نموده نمی توانند و یا به اثر عوامل دیګری این کار را سبب می شوند.  اما این نباید به این معنی تلقی ګردد، که ما از شخصیت های نیک و سالم قدردانی ننمایم.  انهای که یا خود را در چنین مقام رهبری میبینند ویا دیګران را به این باور تشویق مینمایند باید متوجه این نقطه باشند که خطرات این فرد ګرایی ها و فرد ستایی ها به مراتب بیشتر از مفادات ان است، و وسیله دیګری است برای ریختن اب به اسیای دشمن، زیرا ازاثر این تبلیغات ناقص مردم ما زیادتر بطرف این عقیده ناقص رومیګردانند که ساختن حزب سیاسی ولو اګر سالم هم باشد کاری خوبی نیست، اګر میبود، چرا افراد نیک مثل فلان و فلان از ساختن حزب دوری میګزینند.  که این خود از جمله تبلیغات زهراګین دشمنان ملت ما است.

۲-  بنظرما افغانهای زیادی ما (بجز از انانیکه اجیران دیګران اند)  به سیاست سالم و دیموکراتیک باور مند هستند.  دیموکراسی ایجاب مینماید تا احزاب مختلف سیاسی با نظریات و عقاید مختلف جود داشته باشد، تا دیموکراسی را شکل واقعی بدهد.  که در مجموع این احزاب شامل احزاب راست، چپ و میانه رو یا ملی می باشند.  تجارب تلخی که مردم ما از احزاب راست، چپ و میانه رو و یا ملی ګرای فعلی و دیروزه  دارند، اغلبآ که اکثریت مردم ما طرفدار یکی ازین احزاب نیستند.  و اګر انها انتخابی را داشته باشند اکثریت مطلق ممکن یک راه میانه رو و ملی، پاک و جدید التاسیس را خواهند برګزید. 

۳-  بنظرما در افغانستان یکی از احزاب موجوده نه به اساس و اصول سیاسی حزب اند، و نه هم حزب سالم، چه رسد به اینکه که انرا یک حزب سالم ملی بګویم. اګر هر یکی از برادران و خواهران افغان ما به این نظر مؤافق نیست، میتواند این نظرم را چلنج نموده حاظر به مفاهمه با اوشان هستم. 

۴-  یک عده سیاستمداران ما به این باور اند که از طریق وحدت های سیاسی در بین احزاب مختلف امروزی  ویا هم بوجود اوردن یک جبهه سیاسی ممکن راه اسان و زودتر برای نجات کشور باشد.  من با حفظ اینکه به نظرات شان احترام میګذارم، انها را چلنج مینمایم که راه اولی را مردم افغانستان بار ها امتحان نموده، و بی نتیجه بوده است، و راه دوم اصلآ منطق سیاسی ندارد.  زیرا جبهه سالم با شتراک احزاب سالم بوجود می اید و انهم در موجودیت یک حزب سالم توانمند،  در غیر ان همه جبهات سازی بجز از جهت سازی مردم به عوام فریبی، وقت ګذرانی و خود مطرح نمودن کاری دیګری نیست. 

۵-  یګانه راه نجات و زندیګی ابرومند ما بحیث یک ملت در وحدت ما است.  هیچ قومی ولو خورد است یا بزرګ، نمیتواند بیدون وحدت این ملت را نجات داده، و حتی قومی خویش را به همه امتیازاتی که بدست بیاورند عزتمند و ابرومند بجز در یک افغانستان واحد و متحد نمایند.  پس ما نباید اله مفاد پرستی و خود پرستی یک عده ای از خاینین و جنایتکاران که در هر قوم و ملیتی وجود دارند، و هر یکی شان با اشکال و انواع مختلف مملکت را و دارایی عامه را غارت نموده، و اله دست دشمنان خارجی اند ګردیم.  بیآیید، همه ما با هم یکجا خاینین، ولو به هر قوم و ملیتی تعلق داشته باشد، را خاین خطاب نموده همه انها را تجرید و ملت ګروګان شده ما را از چنګال خونینی شان رها نمایم. 

۶-  اما این را هم باید بدانیم و بقوبولانیم که هم افراد این ملت دارای حقوق مساوی در برابر قانون اند.  امروز در کشور ما وحدت ملی بیدون وحدت سیاسی امکان پذیر نیست.  و وحدت سیاسی ما بدور این چنینی یک حزب ملی یګانه راه وحدت سالم ملی ما است.  این حزب ملی نو باید دارای برنامه ای باشد که در ان هر افغان خو درا و منافع برحق شان را درک و دیده بتوانند. 

۷-  ما معتقد برانیم که توافقات ما بیشتر از ٪۹۵ و اختلافات ما ممکن کمتر از ۵٪ باشد.  نباید برای این اختلافات کمی، که ان هم قابل حل اند، همه مسؤلیت های تاریخی خویش را نادیده ګرفته، بګذاریم نسل های اینده ما، ما را مورد بازپرسی ګرفته، تحقیر و اهانت سیاسی شویم. 

۸-  با ان عده از برادران و خواهران افغان دانشمند ما که با ایجاد چنین یک حزب سالم، ملی، و نو باورمند اند، پیشنهاد مینمایم که نباید این فرصت محدودی که داریم از دست داده، بیاید با هم کار مشترک را در راه ایجاد چنین یک حزب میانه ملی و نو را با هم اغاز نمایم

۹-  باید قبول نمایم که سکوت، و عمل نکرد در چنین شرایط بقا و ازمحلال کشور، جرمی است غیر قابل بخشیدنی در تاریخ.  برای انهای که واقعآ اماده خدمت سیاسی به کشور، که یګانه خدمت است بیدون امتیازات، پیشنهاد مینمایم که به ما ر تماس شده تا هم از نظریات و توانمندی های سیاسی وعلمی شان در بهتر سازی این داعیه برحق مردم ما مستفید شده و هم به اشتراک انها هویت و کیفیت این رزمندګان تاریخ ساز را بیشتر وبهتر مؤثر ساخته باشیم.  ما درین راستا فعالیت های متمادی نموده و حلا یکبار دیګر تلاش خویش را اغاز نموده ایم.  به اساس تحلیل ما هم ضرورت و کمبود چنین یک حزب سالم در جامعه قابل درک است، و زمینه خوبی برای ایجاد چنین یک حزب سالم در بین مردم افغانستان وجود دارد.  پس نباید این فرصت طلایی را از دست داد.

 

در نتیجه:

هریکی از شما که به این پیشنهاد مؤافق هستید، بیاید با هم همصدا وهماهنګ شده، واقعأ یک تشکل سالم ملی را که نماینګر همه مردم ما باشد، دست در عمل شویم.  من بحیث یک سیاستمدار سالم کشور، خطری جدی که در اینده نزدیک شاید در ممکلت ما بروز نماید، وان خطر از همه خطرات امروزی جدی تر خواهد بود، درک مینمایم، که حتی باعث نا راحتی های خوابی ام ګردیده است.  هر یکی از شما اګر کدام راه دیګری را بهتر ازین پیشنهاد مینماید، ما اماده به استدلال و در صورت قناعت اوری ما اماده تغیر پذیری هستیم.  در غیر ان سهمګیری شما را در برنامه ملی ما لبیک میګویم.  تنها انانیکه در را ساختار یک حزب نو توانمند ملی در هر جا که باشند اماده خدمت ، قربانی و مسؤلیت پذیری اند میتوانند با ما از طرق ذیل در تماس شوند:

Dr. Tajuddin Millatmal, E-mail: tmillatmal@gmail.com Tel:  202-246-1992

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder