31.07.2018 (09.05.1397)

افغانهاى عزيز ، هموطنان گرانقدر سلام،
عبدالفتاح

من مقاله محترم نبيل را مطالعه نمودم و از ايشان اظهار سپاس مى نمايم که درمقاله خويش بالاى يک موضوع بسيار حاد و دردناک تبصره فرموده اند. ما هر کدام با اين تحقير ها و توهين که در شبکه هاى اجتماعى نثار اقوام با عزت افغانستان ميشوند ، بطور روزمره روبرر شده ايم و ميشويم

اگر اين توهين ها و تحقير واقعاً توسط افغانها برشتهً تحرير آورده ميشوند ، بنااً پيام من مانند پيام محترم نبيل به وطنداران عزيز و گرانقدر من از قرار ذيل است:

وطنداران عزيز و گرانقدر!

لطفاً بحال بياييد و انرژى و وقت گرانبهاى خويش را صرف تحقير و توهين همديگر ذايل نسازيد بلکه انرژى و وقت ارزشمند خويش را در راه آموختن مهارت ها و فنونِ بمصرف برسانيد تا ما خود کشور خويش را با دستان و خرد خودى خود از بحران مودجوده سرفراز، متحد و يکپارچه بيرون ساخته در کشور عزيز خويش اين جنگ برادرکشى را که فقد بيگانگان از آن مفاد ميبرند و مايان را فقد لگد مال ميسازد ختم و صلح با عزت و پايدار را در کشور عزيز خويش برقرارسازيم

جوانان پشتون تبار افغان که مجبور ساخته شده اند تا براى اهداف بيگانگان اسلحه بردارند و وطن خويش را ويران کنند بايد بحال بيايند، از برادرکشى دست بردارند و بقيهٔ عمر خويش را در راه استقرار صلح و رشد پايدار اقتصادى در کشور بمصرف برسانند

جوانان تاجک تبار و ازبک تبار افغان که پى جنايتکاران جنگى روان هستند و انرژى خويش را بخاطر اهداف ضد بشرى آنها ذايل ميسازند، بايد بدانند که اين چهره ها فنا شدنى هستند و کدام پروگرام براى پيشرفت و ترقى حتى ولسوالى و علاقدارى خويش ندارند بنااً رد آنها را هرچه زودتر رها کنيد و وطنداران خويش را بخاطر خوشنودى آن چهره هاى حتمى زوال يافتنى بطور نازسزا توهين و تحقير ننمايد. اين چهره ها گم ميشوند اما ملت افغان ابدى است ، بنااً خود را از ملت تان تجريد نسازيد. اگر اين کار را نکنيد ، براى زن و فرزند تان چيزى از خود نخواهيد گذاشت تا بالاى آن افتخار نمايند و بر آن ببالند. کمايى کردن نام بد کار بسا آسان است ، اما انسانهاى سالم از آن پرهيز ميکنند و شب و روز تلاش ميکنند و عرق ميريزند تا از ايشان نام نيک باقى بماند

همچنان جوانان هزاره تبار افغان که مجبور به ترک وطن شده اند و توسط سپاه پاسداران استعمال ميشوند بايد بخود بيايند و جان هاى شيرين خويشرا گوشت دهن توپ سپاه پاسداران نسازند. افغانستان به انرژى تان درين روزگار مشکل نياز دارد، بنااً آنرا در وطن خود تان بمصرف برسانيد. تفرقه افگنى و شعله ور نگه داشتن نفاق قومى به مفاد هيچ کدام ما نيست . همچنان ما همه آنقدر جاهل و بى بصيرت نيستيم تا خوب را از بد تميز ننمايم. آبرو و عزت همهٔ ما در داشتن همين وطن مشترک که افغانستان نام دارد بجاه است. نبود و دورى از آنرا در همهٔ گوشه هاى جهان تجربه کرديم ، که درد هاى مارا مداوا نساخت

همچنان قابل تذکر ميپندارم که يک تعداد زياد از توهين ها به آدرس اقوام شريف و با هم برادر افغان توسط کارمندان مؤسسات استخباراتى منطقه و جهان نگاشته و بنشر سپرده ميشوند تا آتش جنگ و برادرکشى در کشور عزيز مان افغانستان شعله ور نگه داشته شود، چون در جنگ افغانستان مفاد هاى بسا کلانِ دارند. هرقدر اين جنگ بردارکشى در کشور عزيز مان افغانستان ادامه يابد بهمان اندازه از قواى بشرى ما کاسته ميشود و تاراج منابع سرشار طبيعى وطن ما آسانتر و سهل تر ميشود

بنااً از دولت افغانستان بخصوص ارگانهاى کشفى آن صميمانه و احترامانه تقاضا مى نمايم تا موضوع را تعقيب و در بستن آنعده

ها که چنين مسايل را بنشر ميسپارند تلاش همه جانبه بخرچ بدهند تا مسوولين شبکه هاى اجتماعى مانع چنين اعمال ضد بشرى ايشان شوند.
چنين اقدام براى سلامتى جوامع درگير در جنگ ضرورى است:

نتيجه :

افغانستان جاه کافى و نان و آب کافى براى همه ما دارد.ٔ

اگر ما جسم ودماغ خويش را از جنگ افروزى و تفرقه افگنى فارغ سازيم ، قدرت جسمى و دماغى خويش را در راه تشخيص مشکلات و يافتن راه هاى

حل براى آن مشکلات بمصرف برسانيم ، بزودترين فرصت داراى جامعه خواهیم .شد که همه ما بالاى آن افتخار خواهيم کرد

با عرض حرمت،

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind