03.10.2017 (11.07.1396)

ازادی ته سلام

علی خان صافی

وطـــــنه ستــا پـه استـقلال مــې سلام

ستا پـه جـنوب ستاپـه شـمال مې سلام

 

ستا په ختیـځ ستاپـه لویدیـځ مـې سلام

ستا پـه پښتون ستا پـه ابـدال مې سلام

 

چې یی دښمن کړوپـه ګونډوګوډومات

ستاپـه سپاهی ستاپـه جـنرال مې سلام

 

چې ددښمن سـریې لـه تـنه غــوڅ کړو

دتــاپــه تـــوره سـتاپــه ډال مـې سلام

 

 

چـې احمد شاه ومیرویس یــې وروزله

ستا د زانګـوپـه قــوی ټــال مې سلام

 

چې د اسمان په جبین ستوری ښکاری

ستادلـورانـو پــه شنه خـال مې ســلام

 

ستـــادځـــوانـانــوپــه شمـلومـې سـلام

پـه ښـکلوپـیغـلووزرین شال می سلام

 

د تـــا د تـــوری او أدب پــــه بـــچــو

رحـمان بـابـاوپه خـوشحال مې سـلام

 

چــې ( د یورند) کـړلـو په ظلـم جــدا

پــه پـیښـور،کـوټـه، چـترال مې سلام

 

ستا افغانان چې پـه هرګوټ کی اوسی

دهغـوئ پـه کـوروپـه عیال مې سـلام

 

تــه پـه (آسیاکې) تـرسویس نـه ښکلی

دتــادغــرونـــوپـــه جــمال می سـلام

 

مــــونګه د تـــاعزت دنیاکـې غــواړو

ستاپــه لعـلونـووستاپـه مـال مې سلام

 

تا کـی خوشحال بی تا خفه علی خان

دتـاپـه یاد کــی پـه هــرحال مې سلام

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder